Pastor Manuel Gonzáles Rodriguez ontvangt dagelijks pelgrims

Pelgrimsherberg Refuge Parois Kerl Leisner in het Spaanse dorpje Hospital de  Órbigo is er niet alleen om pelgrims te laten slapen. Pastor Manuel Gonzáles Rodriquez (85) spant zich in om ook geestelijke verzorging te bieden aan de gasten. Op vrijdagavond vertelt hij tijdens een interview voor deze krant over zijn werk en over de geschiedenis van de herberg.

In zijn kantoor, onderdeel van de herberg, staan veel leesboeken. Allerlei paperassen liggen op het bureau en in een kast staan de archieven van de parochies waar pastor Rodriguez voor zorgt. Hospitalero Timea is ook aanwezig om in het Engels te vertalen wat de Spaanse priester vertelt. 

Ziekenhuis en kerk

“Manuel betekent God met Ons”, zo begint hij het gesprek en zegt nu al te weten dat ik katholiek ben. Dan legt hij uit dat de herberg op deze plek al dateert uit de twaalfde eeuw. De pastor: “Het was de kloosterorde St.-Johannes van Jeruzalem die hier pelgrims ontving, op weg naar Santiago. Aan de ene kant van de middeleeuwse brug lag al het dorpje Órbigo, en aan de overzijde, waar we nu zijn, was helemaal niks. De kloosterorde stichtte hier een ziekenhuis (hospital) om de wonden van de pelgrims te verzorgen.” Dan gaat de telefoon en geeft dat de mogelijkheid om rond te kijken naar de boeken, snuisterijen en paperassen van de priester. “Omdat de priesters wisten dat de pelgrims ook behoefte hadden aan geestelijke zorg, werd vóór het ziekenhuis een kerk gebouwd”, zo gaat Pastor Rodriguez verder. De Spaanse koning schenkt extra grond, zodat ook de armste mensen uit de regio geholpen kunnen worden. Als de bisschop volledige autonomie geeft aan de kloostergemeenschap, komt ze op eigen benen te staan. “Daarmee is deze plek steeds belangrijker geworden voor dit gebied”, zegt de pastor. Na enkele eeuwen wordt aansluiting gezocht bij de Malthezer Orde, die zelfs nu nog actief is in de wereld. “Het is nu nog steeds onze missie om pelgrims te helpen, niet alleen fysiek, maar ook geestelijk.” 

We zijn niet tegen toeristen

Na ‘n tweede telefoontje zegt de gastheer dat het nog steeds belangrijk is om het eigenlijke doel van de camino uit te dragen, nu de tocht steeds toeristischer wordt. Daarom komt hij elke avond om 19.00 uur naar de pelgrims om te praten over de diepere bedoeling van de bedevaart. “We zijn niet tegen de toeristische pelgrims, zij brengen mooie dingen mee, maar toch missen ze iets”, volgens hem. “Want Santiago geeft antwoord op alle belangrijke vraagstukken van de pelgrims. We hebben meerdere voorbeelden van pelgrims die hun antwoorden vonden.”, zo luidt het.

Volgens pastor Rodriguez veranderen de meeste pelgrims die als toerist vertrekken. “Als ze aankomen, en ze staan ervoor open, zijn het vaak gelovige pelgrims geworden”, aldus de pastor, die het belangrijk vindt dat de camino weer dezelfde religieuze bedoelingen krijgt als voorheen. “Dit artikel zal daar zeker toe bijdragen.”

Op de vraag of de pastor een priester is van de Malthezer Orde of van het bisdom, zegt hij onder verantwoordelijkheid van de bisschop te werken maar anderzijds de doelstellingen van de Malthezer Orde over te brengen. “Ik doe dit werk inmiddels 26 jaar en hecht veel waarde aan het contact met de pelgrims. Het is zeer duidelijk merkbaar dat het gelovige aspect na Covid sterk is afgenomen.” Als je de pastor vraagt welke vragen pelgrims zoal aan hem voorleggen, zegt hij met een glimlach: “De belangrijkste vragen voor mij zijn de vragen die ze niet stellen. Natuurlijk ben ik altijd benieuwd waarom zij de lange en moeilijke tocht zijn begonnen. Vaak komen er dan diepe antwoorden naar boven.” 

Onderscheiding

Op het einde van het interview komt de vraag of er na de pastor nog een opvolger komt voor het bedienen van de verschillende parochies en de camino-pelgrims. “Er zal altijd iemand komen die het beter kan. Nobody is perfect en God is altijd hier.” Voor alle inzet voor de bedevaartgangers die Hospital de Órbigo aandoen, ontvangt pastor Manuel volgende week in Madrid een onderscheiding van de Malthezer Orde.

Door Evert Meijs