Kerkkoor St.Cecilia Hamont bezoekt tentoonstelling van St. Antonius

HAMONT – Het Kerkkoor St.Cecilia Hamont-Centrum bezocht onlangs de expositie van St. Antonius in de kerk van Achel. Raf Lust gidste de belangstellenden door het leven van St. Antonius en het ontstaan van de “verering” en “processie” in Achel. Deze traditie schept een “verbondenheid” in de Achelse buurtgemeenschappen! 

Tijdens deze tentoonstelling is er aandacht voor het verschil tussen de zogenaamde ‘grote’ en ‘kleine’ Antonius, afgebeeld met respectievelijk varken en ezel varken. Er is een mooie verzameling van prentjes en gebedenboekje van Sint-Antonius. Er worden documenten tentoongesteld over de broederschap en de bedevaarten. In een grote centrale tentoonstellingskast prijken een monstrans, de reliek en nog enkele andere documenten. Bij het Sint-Antoniusaltaar wordt ook aandacht besteed aan de processievernieuwing opgezet door pastoor Jan Kwanten in 1978. Een speciaal dank aan Raf voor de enthousiaste uitleg! 

Nadien hebben de leden nog even nagebabbeld in het  Michielshof.

Foto JJS. Met dank aan Raf Lust