G.E.  119: Wat met het onroerend 1683-1768 erfgoed in Hamont-Achel?

HAMONT-ACHEL – De lijst van monumenten in Hamont-Achel wordt kleiner en kleiner. Is het respect voor het verleden van ons stadje dan helemaal weg? Er is uiteraard discussie over de haalbaarheid om oude gebouwen te behouden al dan niet. Het is ook evident dat afbraak van een oud historisch gebouw veel gemakkelijker is, vooral omdat die op een interessante plaats gelegen is en ook op een groot perceel. De verleiding is dan groot om het oude gebouw af te breken en het perceel te verkavelen. Dit is de inleiding van een van de twee artikels door Luk Van de Sijpe. Hij citeert welke gebouwen de laatste jaren zijn afgebroken of wordt afgebroken, maar ook wat er nog op de monumentenlijst staat.

Luk begint ook met een nieuwe reeks over de Achelse Kluis. De Achelse kluis: geen Belgisch klooster … of toch niet? Een nieuwe reeks handelt over Hamonter Missionarissen. Wat bezielde hen om hiervoor te kiezen? Een korte geschiedenis en orden en Congregaties geven een algmeen overzicht.

Mia Hegge vertelt een waar gebeurd verhaal over de zoektocht naar de ev. origine van een oude Hamontse familienaam, nl. Hegge. Een vierde artikel van Luk gaat over “ Rijke stinkerds van Hamont 1683-1768 “. Dit gezegde heeft een letterlijke betekenis. Mathieu Schuurmans beschrijft in deel 2 de vrouwenkledij in de 17e eeuw en een tweede artikel handelt over de genealogische reconstructie via de Gichten van Grevenbroek. De schoolstrijd ligt bij velen nog vers in het geheugen. Johan Moris schreef een artikel over “ De aanloop van de schoolstrijd in Hamont 1954-1955 “. In “ Goed om te weten “ worden een aantal actuele  punten behandeld. 

Foto: Broeder Willy Ramaekers (uiterst links),  waarschijnlijk ca. 1952 in provincie Kwango (Congo).