Theo Schuurmans krijgt sjerp terug 

HAMONT-ACHEL – Tijdens een extra gemeenteraad op dinsdagavond 5 juli, ingeroepen door de fracties CD&V, Balans en onafhankelijk schepen Joren Mertens, werd de bestaande beleidsploeg van Hamont-Achel uit hun functie ontheven. CD&V, Balans en Mertens hadden een collectieve constructieve motie van wantrouwen ingediend tegen het huidige bestuur en die motie werd dinsdag, met 12 stemmen tegen 10, goedgekeurd op de gemeenteraad. PRO Hamont-Achel en N-VA worden op die manier terug naar de oppositie gestuurd, Theo Schuurmans wordt opnieuw burgemeester en er is een nieuw schepencollege beëdigd. Afwezig deze avond was Rik Rijcken wegens het overlijden van zijn schoonvader. 

Door Jana Poukens

Het politiek spel in Hamont-Achel trok veel belangstellenden naar de raadzaal tijdens de extra gemeenteraad. Want behalve de raadzaal zelf, was ook de gang goed gevuld. Jef Plas, fractieleider van PRO: “Het is een gitzwarte dag voor de coalitie PRO Hamont-Achel en N-VA. We staan als hardwerkende beleidsploeg voor een groot onrecht dat ons en de inwoners van Hamont-Achel wordt aangedaan. Maar de ketting is zo sterk als de zwakste schakel.” Hiermee doelt Plas op het vertrek van schepen Joren Mertens uit de N-VA. Joren Mertens ondertekende nu, als onafhankelijk schepen, samen met CD&V en Balans de ingediende motie waardoor deze beleidswissel mogelijk is. Jef Plas: “Het is ongeoorloofd dat een nieuw raadslid als Joren, die na slechts twee jaren al een schepenmandaat draagt en slechts 142 voorkeursstemmen ontving, Hamont-Achel politiek op stelten kan zetten.” Plas somde een flinke lijst projecten op, gerealiseerd onder PRO en N-VA en gaf hij een overzicht van de plannen die nog op de rol stonden. 

Plas: “De werking van een beleidsploeg hoort niet beoordeeld te worden na 3,5 jaar maar na het vervolledigen van een volledig legislatuur. De mogelijkheid om ons te bewijzen wordt ons ontnomen. De kosten van deze coupe komen op de kap van de Hamont-Achelaar en komt hen zeker niet ten goede.” 

Roger Mertens (N-VA): “Joren Mertens nam ontslag uit onze partij op basis van ‘grove onregelmatigheden’ in het dossier betreffende de nieuwe sporthal in Achel. Een dossier dat hijzelf in beheer had. Echter, tijdens de gemeenteraad van 16 mei moest Joren tot de conclusie komen dat er helemaal geen noemenswaardige onregelmatigheden waren. Toch besliste Joren om als onafhankelijk schepen te zetelen. Bovendien is er geen sprake van een vertrouwensbreuk tussen PRO Hamont-Achel en N-VA, zoals eerder werd gesuggereerd.” Volgens Roger Mertens kampen de oppositiepartijen CD&V en Balans al sinds de verkiezingsnederlaag in 2018 met enige machtshonger en maken ze misbruik van een nieuw decreet, dat sinds augustus 2021 van kracht is, om zo middels een ‘collectieve motie van wantrouwen’ de macht te grijpen.  In deze motie haalden CD&V, Balans en J. Mertens aan dat, nu de beleidsploeg geen stabiele meerderheid meer heeft, de stad onbestuurbaar is. Roger Mertens reageert tijdens de extra gemeenteraad: “De meerderheid die jullie vandaag op tafel leggen is in elk geval even wankel als de bestaande meerderheid. Ook daar kan elk meningsverschil leiden tot zogenaamde ‘onbestuurbaarheid’.” 

Nadat de motie werd goedgekeurd door de gemeenteraad werd er onmiddellijk overgegaan tot de eedaflegging van burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) en schepenen Ilse Jaspers (Balans), Joren Mertens (onafhankelijk), Guy Joosten (CD&V), Tom Cox (CD&V) en Serge Vander Linden (CD&V). Vander Linden werd ook aangeduid als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 

PRO Hamont-Achel en N-VA laten de moed niet zakken. Ze maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024. Roger Mertens: “Ik hoop dat de kiezers hun vertrouwen in de politiek niet geheel verloren zijn. Dat zij jullie dubieuze acties niet vlug vergeten en gaan stemmen over twee jaar. Want in 2024 zal het de kiezer zijn die democratisch beslist over de beleidsvoerders van ons stadje middels verkiezingen en niet door een inname zoals jullie nu doen.”