Ingezonden brief

Bent u het ergens niet mee eens? Bijvoorbeeld met de gang van zaken in uw gemeente, uw wijk of straat? Lucht uw hart en laat merken wat u dwars zit. Of bent u het ergens juist wèl mee eens?  Dat mag u ook mailen of schrijven naar HAC Weekblad. Adres: Stad 29, Hamont. E-mail: info@hacweekblad.eu

Wat denkt U wel? U bent maar een burger! 

Ja, u bent maar een burger!

Dat is het gevoel wat ik tot heden over heb gehouden aan de communicatie met onze gemeente Cranendonck

Wat is het geval?

De vereniging waar ik lid van ben heeft kosten moeten maken en inkomsten gemist tijdens de coronaperiode waar deze niets aan heeft kunnen doen. In ons geval voor ruim € 4000,00. Véél geld voor een vereniging. De gemeente Cranendonck heeft van onze overheid geld ontvangen om verenigingen financieel te ondersteunen. Vooralsnog dacht ik dat we als vereniging geen recht zouden hebben op enige steun tót mij ter ore kwam dat geld wat beschikbaar gesteld was door onze overheid en niet werd uitgegeven overgeheveld zou worden naar de algemene middelen. Naar mijn mening moet geld beschikbaar gesteld aan gemeenten voor een bepaald doel en niet wordt uitgegeven terug naar onze overheid maar dat terzijde.

Voor mij een reden een poging te wagen en een brief te sturen aan het college van B&W met daarin argumenten en financiële consequenties voor mijn vereniging m.b.t. de coronaperiode.

Zonder alle ambtenaren over één kam te scheren en de meerderheid ongetwijfeld elke dag hun stinkende best doen hierbij mijn ervaring.

Het verloop in de tijd.

– 3 febr. 2022 Brief aan B&W met daarin argumenten waarom mijn vereniging recht denkt  te hebben op coronasteun.

– 9 febr. Brief ontvangen van afd. Burgers en Bedrijven met vragen zonder inhoudelijk in te gaan  op brief van 3 februari

– 9 febr. Brief naar gemeente dat in haar brief niet is gereageerd op de inhoud van brief   3 februari

– 15 maart persoonlijke brief gericht aan de burgemeester dat op mijn reactie van 9 februari  niet meer is gereageerd.

– 4 april reactie afd. B&B op brief van 15 maart waarin wél inhoudelijk op brief van 3 februari  wordt gereageerd voorzien van automatisch gegenereerd handschrift hoofd B&B.  In deze brief de mededeling vóór 22 april bepaalde gegevens bij de gemeente aanleveren   met mededeling bij niet tijdig aanleveren wordt verzoek terzijde gelegd.

– 20 april gevraagde gegevens persoonlijk aangeleverd.

– 23 mei. Brief persoonlijk aan burgemeester met daarin o.m. mijn misnoegen over uitblijven  reactie  van op 20 april aan B&B aangeleverde gegevens.

– 3 juni 2022. Mededeling dat gegevens op 21 april!!(niet 20april) zijn ontvangen en verzoek  zal worden voorgelegd aan college.

– Inmiddels 4 juli en geen enkele reactie. Nu 5 maanden verder en nóg geen  uitsluitsel, zelfs niet wanneer, op een simpel verzoek.

 Zucht!! Zucht!!

Wat denkt u wel? U bent maar een burger!!! We hebben wel wat anders te doen!!!

Jo Heesakkers