Jubileumfeest 50 jaar Keizer Jo Feijen

SOERENDONK – Op zondag 3 juli werd Keizer Jo Feijen in het zonnetje gezet door het Sint Jansgilde Soerendonk. Jo werd die dag thuis afgehaald met zijn familie door het gilde en met een optocht door het dorp begeleid naar het gildeterrein. Voor Jo was er passend vervoer geregeld en in een mooie cabriolet kon hij volop genieten. Er werd een vendelhulde gebracht aan de jubilerende Keizer en veel lovende woorden gesproken door Kapitein Ronnie Ras, het is namelijk een unicum 50 jaar keizerschap. Er waren vertegenwoordigers van meerdere omliggende gildes en ook bevriende Keizers die elkaar treffen op de jaarlijkse Kringgildedagen, om Jo te feliciteren. Na de vele felicitaties nam Jo de microfoon ter hand en sprak mooie woorden en bood als dank een prachtig zilveren herdenkingsschild aan, wat in de toekomst door Vaandrig Johan Aarts gedragen zal gaan worden. Na alle plichtplegingen werd de vogel vrij geschoten en haalde Jo deze met drie schoten naar beneden. En was de boom vrij voor de schietwedstrijd. Het werd voor Jo samen met het gilde, familie en bevriende gildebroeders, een gezellige middag en avond. Het Sint Jansgilde hoopt nog vele jaren Jo te mogen vergezellen op de gildeactiviteiten. Jo bedankt voor al de mooie jaren! Het Sint Jansgilde presenteert zich op 10 juli op Bourgondisch Cranendonck en op 16, 17 en 18 augustus wordt na 2 jaar stilte weer de fiets-3-daagse georganiseerd.