Vergroening speelplaats Kleuterschool De Robbert

HAMONT-ACHEL – Op woensdag 29 juni werd de groene speelplaats van kleuterschool De Robbert officieel geopend. “Als MOS school zijn wij in het schooljaar 2018-2019 enthousiast op de kar gesprongen om mee te doen aan het vergroeningsproject voor onze kleuterspeelplaatsen.

Dankzij de subsidies van de provincie Limburg die hiervoor vrijgemaakt werden, konden wij beginnen dromen van onze droomspeelplaats: een uitdagende leerrijke speelplaats voor onze kleuters,” aldus directeur Heidi Cox. “We hebben een visie opgemaakt en met dit in het achterhoofd zijn we beginnen brainstormen. Samen met het team, klusjesmannen,  kleuters, ouders, architect,  Mos begeleider,…legden we een traject af om ons plan concreet vorm te geven. Nadat we de officiële goedkeuring hadden ontvangen gingen we aan de slag. Gedurende 3 schooljaren werd er door verschillende participanten hard gewerkt om uiteindelijk tot een prachtig resultaat te komen.”

“Onze speelplaats voldoet nu aan aan de 3 pijlers: biodiversiteit en klimaat, leernatuur, welbevinden en speelnatuur. We zien een positief effect van deze vergroening: fijn samenspel tussen de verschillende leeftijden, nieuwe uitdagingen worden aangegaan en grenzen verlegd, er zijn minder conflicten en er valt veel meer te ontdekken.

We zijn er ons van bewust dat het werk niet stopt. De kleuters worden hier actief bij betrokken om samen zorg te dragen en respect te hebben voor onze speelplaats en de natuur in het algemeen. Ook organiseren wij regelmatig klusvoormiddagen met ouders/vrijwilligers, klusjesmannen en collega’s om dit alles te onderhouden.  Op die manier hopen wij nog heel lang plezier te kunnen beleven aan onze uitdagende, leerrijke en groene speelplaats,” aldus het team van Kleuterschool De Robbert.