Buurtbeheer Sterk Schoot

BUDEL-SCHOOT – Het Dorpsplatform Sterk Schoot vergadert op donderdag 14 juli om 19.30 uur in gemeenschapshuis De Reinder in Budel-Schoot.

Dan worden allerlei onderwerpen besproken en indien nodig aangepakt. Hierdoor probeert men de leefbaarheid van het dorp te vergroten zodat het fijn wonen is op Schoot! De agenda wordt vooraf verstuurd en ter tafel uitgereikt. De vergaderingen zijn openbaar dus ook jij bent van harte welkom om mee te denken, onderwerpen aan te dragen en een positieve bijdrage te doen. De koffie/thee staat klaar! Voor meer informatie kun je terecht bij het secretariaat: [email protected]