In gesprek met “Zeg’t Mares!” op de ZoMareseravond

MAARHEEZE – De werkgroep Mooi Mares is druk bezig met het in kaart brengen van de input die men ontving tijdens de verdiepende themasessies die in de maanden april, mei en juni plaatsvonden. Uit de vele uren aan gesprekken én de enquête die daaraan voorafging gaat een toekomstvisie gedestilleerd worden. De planning is, dat die ná de zomerperiode – waarin ook de werkgroepleden op vakantie gaan – op papier gezet gaat worden, om vervolgens in het najaar aan de inwoners van Maarheeze terug te kunnen koppelen. Maar vóór die tijd willen we graag van de gelegenheid gebruikmaken om met alle inwoners op informele wijze in contact te komen, door deel te nemen aan de ZoMareseravond op 15 juli!

Op de ZoMareseravond, die georganiseerd wordt door Poort van Brabant, staan enkele werkgroepleden in één van de standjes, om in gesprek te gaan met iedereen die te elfder ure nog wat kwijt wil, die graag wil weten hoe het project “Zeg ’t Mares!” er nu voorstaat, of die gewoon eens wat werkgroepleden zou willen leren kennen. Met deze informele ontmoeting sluit de werkgroep de inventarisatiefase af, en gaat na de vakantie aan de slag met de afronding. Graag verwelkomen wij iedereen tijdens dit gezellige en muzikale buitenevenement, dat traditioneel de zomer inluidt. Het start om 18:00 u op het terrein tussen de Muzenberg en De Smeltkroes, is gratis toegankelijk en naast een goed gesprek kunt u er prima terecht voor een hapje en een drankje.