De eerste beelden over de toekomst van Gastel

GASTEL – Een jaar geleden is de werkgroep Toekomst Gastel gestart met het proces om te komen tot een visie over de toekomst van Gastel. De vraag ‘Hoe ziet Gastel er over 10 jaar uit?’ stond hierbij centraal. Inmiddels is de werkgroep veel informatie rijker en is er een eerste beeld over de toekomst van Gastel ontstaan. Dit eerste beeld wil de werkgroep graag met inwoners van Gastel en andere geïnteresseerden delen tijdens twee inloopbijeenkomsten in de schaapskooi. 

Op vrijdag 15 juli van 16.00 tot 21.00 of op zaterdag 16 juli van 10.00 tot 13.00 uur staat de werkgroep voor alle geïnteresseerden klaar in de grote zaal van de schaapskooi. Hier kunnen de eerste beelden van de visie over de toekomst van Gastel worden bekijken. De werkgroep is benieuwd wat inwoners van Gastel ervan vinden. Tijdens de inloopbijeenkomsten kan er voor de laatste keer mee gepraat worden over de visie op de toekomst van Gastel.

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep op verschillende manieren informatie bij de inwoners van Gastel opgehaald. Via een enquête, tekeningen van de basisschoolkinderen en vier gespreksavonden met inwoners van Gastel. Daar zijn een aantal thema’s uitgekomen die verder zijn uitgewerkt. Deze eerste schetsen zijn te zien tijdens de bijeenkomsten. De werkgroep hoopt na de zomerperiode een definitieve versie aan Gastel te presenteren.