“Cranendonck is de overlast zat”

Afgelopen week bezocht staatssecretaris Eric van der Burg de gemeente Cranendonck. Onderwerp van gesprek was het asielzoekerscentrum (AZC) in Budel. De gemeente Cranendonck is de overlast meer dan zat. We spreken burgemeester Roland van Kessel en wethouder Hennie Driessen. 

Wethouder Driessen: Hoe lang hebben we in Cranendonck al een AZC?
‘Cranendonck is altijd bereid geweest om mensen op te vangen, die voor oorlog vluchtten uit hun land. Twintig jaar lang verbleven asielzoekers al in Budel-Dorplein, in een voormalig tehuis voor vrijgezelle werknemers van de zinkfabriek, nu Nyrstar. Er waren eigenlijk nooit problemen en veel bewoners vonden het zelfs jammer dat het AZC sloot. Mede omdat deze opvang zo goed verliep en omdat de Nassau Dietzkazerne leeg kwam te staan, heeft de gemeenteraad van Cranendonck in 2014 besloten om de kazerne te gebruiken voor tijdelijke opvang van 1500 asielzoekers, aanvankelijk voor de duur van 2 jaar. De tijdelijke opvang is in 2018 verlengd, in een samenwerkingsovereenkomst voor de duur van 10 jaar. Dus tot 2028. Omdat het terrein een andere bestemming heeft (legerplaats), is in 2014 een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan verleend voor 10 jaar. Vluchtelingen kunnen daarom tot 2024 op dit terrein worden opgevangen.’

Burgemeester Van Kessel: Wat maakt dat het tij is gekeerd? We zien het draagvlak verminderen.
‘In de EU is het zo dat iedereen asiel mag aanvragen, ook als je van een land komt dat niet in oorlog verkeert. De asielzoekers kunnen óf in Ter Apel óf in Budel terecht om te bepalen of ze een verblijfsvergunning krijgen. Tot 2014 waren het vooral gezinnen die binnenkwamen. De samenstelling van de vluchtelingen is veranderd. De doorstroom stagneert. Gevolg is dat een groep asielzoekers langer hier verblijft dan gewenst. Een kleine groep veroorzaakt veel overlast.’

Boodschap staatssecretaris
Burgemeester Van Kessel: ‘Ik heb als burgemeester van de staatssecretaris geëist dat de staatssecretaris zorgt dat de rust hoe dan ook terugkeert. Ik wil overlastgevers niet meer in mijn dorpen zien.’ Wethouder Driessen vult aan: ‘De gemeenteraad heeft in december 2020 al besloten niet in te stemmen met een bestemmingsplanwijziging. Deze is noodzakelijk omdat de tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan eindigt in 2024. Ook de raad heeft aangegeven dat eerst de veiligheid op orde moet zijn voordat ze de aanvraag in behandeling neemt.’

Rust herstellen
Wethouder Driessen: ‘Ik wil dat er geïnvesteerd wordt in de gebouwen van het AZC. Of Cranendonck nu wel of niet na 2024 nog een AZC heeft op deze locatie, tot 2024 verblijven hier voornamelijk mensen die voor oorlog hun thuisland hebben verlaten. Zij hebben recht om op een humanitaire wijze te worden opgevangen. Het is echt schandalig hoe ze hier nu asielzoekers opvangen.’

Duidelijk is dat burgemeester Roland van Kessel en wethouder Hennie Driessen flink inzetten op het herstellen van de veiligheid en rust in Budel en Maarheeze. Pas als de rust is hersteld, kan het gesprek plaatsvinden met de eigenaar van de voormalige legerplaats en de inwoners van Cranendonck over de toekomstige invulling van het hele gebied.