Gezocht vrijwilligers voor Buurtbemiddeling  Cranendonck

CRANENDONCK – Het  Buurtbemiddelingsproject dat ruim 3 jaar geleden door Lumens en Cordaad Welzijn werd opgestart, is een succes. Het slagingspercentage is boven de 70% en er kunnen zaken aangemeld worden bij de projectcoördinatoren. Vanwege verloop zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die als buurtbemiddelaar opgeleid wil worden en  vervolgens inzetbaar zijn voor  bemiddelingsgesprekken.

Wat doet een vrijwillige Buurtbemiddelaar

De vrijwilliger buurtbemiddeling bemiddelt volgens de principes van de basistraining buurtbemiddeling. Hij brengt de communicatie op gang tussen buurtbewoners die onderling een al dan niet uitgesproken conflict hebben. De vrijwilliger buurtbemiddeling zorgt dat beide partijen met elkaar in gesprek raken en leidt neutraal en onpartijdig het gesprek.

Wat zoeken we in een vrijwilliger?
Een vrijwilliger kan goed luisteren en afstand nemen van eigen normen en waarden. Hij schept de voorwaarden zodat buren zelf de oplossing vinden. Hij zorgt voor wederkerigheid in het gesprek. Dit houdt in dat beide partijen hun wensen en belangen kenbaar maken en beide partijen bijdragen aan de oplossing van het probleem. Van de vrijwilliger van buurtbemiddeling wordt neutraliteit en onpartijdigheid gevraagd. Voor een bemiddelingstraject worden twee bemiddelaars ingezet die in een open sfeer samenwerken.

Het profiel van een vrijwillige buurtbemiddelaar

 • onafhankelijk en in staat om goed te luisteren, communicatief vaardig, extravert
 • staat stevig in zijn/haar schoenen en is betrokken op het wijkgebeuren en leefbaarheid
 • in staat om partijen aan te horen en bij elkaar te brengen zónder direct zelf oplossingen aan te dragen
 • in staat zijn tot reflectie op de eigen rol in het geheel
 • bereid om in tweetallen te werk te gaan en samen buurtconflicten aan te pakken
 • bereid om een scholing en training te volgen
 • heeft  een goed gevoel voor verhoudingen en verschillen

Wat biedt Cordaad Welzijn en Lumens

 • Een leuk team om in te werken.
 • Goede deskundige begeleiding en feedback van de twee professionele instellingen, de vrijwilligers werken niet geïsoleerd.
 • Er wordt uitgegaan van ongeveer 4-6 bemiddelingen per jaar (per casus ± 5 uur)
 • Deskundigheidsbevordering, startend met een twee daagse training buurtbemiddeling

Herkent u zich in dit profiel en heeft u interesse,  reageer dan  bij Cordaad Welzijn. Voor aanmelding, informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact met een van de  coördinatoren, Björn Roos tel: 0031 6-51861354 of via e-mail: [email protected] of via e-mail: [email protected]