Projectontwikkelaar Custombuild start samenwerking met de gemeente Pelt

PELT – Projectontwikkelaar Custombuild, gekend voor het bouwen van eigentijdse, duurzame nieuwbouwprojecten voor jong en oud, is volop bezig met de voorbereidende fase van de herontwikkeling van de TIO-site aan de Dorpsstraat. Beoogd wordt om een prachtige, groene woonsite te realiseren waar water centraal staat en als drijvende kracht fungeert om vlotte verbindingen te bouwen op zowel architecturaal als op sociaal vlak. Ook zal de site een belangrijke schakel worden en een kentering betekenen inzake het verbeteren van de waterafhandeling en droogte in de gemeente Pelt. Zo zal Custombuild – in samenwerking met het gemeentebestuur – een structurele oplossing bieden door het koppelen van de diverse wadi’s op de site aan een aantal belangrijke assen van het nieuwe stelsel voor regenwaterafvoer van de gemeente. (Een wadi is meer dan een met grind, riet en gras gevulde greppel of sloot in stedelijk woongebied). Het regenwater kan hierdoor gescheiden worden van het huishoudelijk afvalwater waardoor het gemeenschappelijke regenwater uit de buurt op een natuurlijke manier langzaam en lokaal terug in de grond kan infiltreren. Dit heeft een gunstig effect op het grondwater dat al jaar na jaar daalt. Op de Wado site zal bijgevolg niet alleen het water van de site zelf gerecupereerd worden maar tevens zullen de verschillende wadi’s ook het te veel aan water bij hevige regen rondom de site verhinderen. Hierdoor zal in het centrum van Pelt een gezonder grondwaterevenwicht ontstaan. Dit ambitieuze project zal mede mogelijk gemaakt worden door een nauwe samenwerking met zowel de gemeente Pelt als met het landschapsbureau Avantgarden. Verder zal Natuurpunt Pelt zich als adviseur opwerpen over de juiste selectie van streekgebonden planten en bomen voor de groenaanleg in en rond de wadi’s, alsook zullen zij suggesties aanreiken om de nieuwe site uitnodigend te maken voor o.a. vogels, vlinders, egels en vleermuizen. Verder zal Custombuild met een mooie stand aanwezig zijn op het Palati Smaakfestival op 13 en 14 augustus. Daar zijn geïnteresseerden ook van harte welkom!

Ontharding en waterinfiltratie
Verharde zones zoals straten, gebouwen, parkeerplaatsen,… belemmeren dat regenwater kan binnendringen in de grond waardoor het regenwater via de riolering wegstroomt en waardoor de grondwaterreserves niet aangevuld kunnen worden. Daarnaast absorberen beton, asfalt, klinkers, daken,… warmte en stralen ze deze ook terug uit waardoor de temperatuur in bebouwd gebied stijgt en voor hittestress zorgt. 

Met het ontharden van de speelplaatsen op de site, het aanplanten van groenzones, de aanleg van verscheidene waterpartijen,… en de implementatie van diverse wadi’s op de site trekt Custombuild resoluut de kaart van ontharding en vergroening. “Met het nieuwbouwproject Wado willen we een steentje bijdragen, of juist wegnemen, door harde beton te vervangen door de aanleg van talrijke, mooie groenzones en de implementatie van verschillende wadi’s zodat de bodem (water)doorlaatbaar wordt,” aldus Philippe Lambregts, medezaakvoerder van Custombuild.  

Daarnaast zullen de wadi’s ook een wezenlijk verschil maken buiten de site. Zo gaat Custombuild samenwerken met de gemeente Pelt en het landschapsbureau Avantgarden zodat bij hevige regenval overtollig regenwater uit de buurt terug in de grond kan infiltreren. Raf Theuwis, adviseur van wegen en mobiliteit bij de gemeente Pelt vertelt: “Het stelsel voor regenwaterafvoer van de gemeente Pelt wordt binnen afzienbare tijd geoptimaliseerd. Het huidige stelsel wordt aldus vernieuwd en verder uitgebreid waarbij een aantal belangrijke assen verbonden zullen worden met groene infiltratiebermen van de nieuwe site Wado. Het regenwater kan hierdoor gescheiden worden van het huishoudelijk afvalwater waardoor het (gezuiverde) regenwater op een natuurlijke wijze zijn weg terug kan vinden naar het grondwater.” Sébastien François, medezaakvoerder van Custombuild vervolgt: “Zowel het overtollige water op eigen terrein als dat van de buurt zal door onze wadi’s gecontroleerd opgevangen en gerecupereerd worden. Op die manier vermindert de kans op overstromingen in de buurt en zorgen we voor een gezonder grondwaterevenwicht. We zijn dan ook heel blij dat we kunnen meewerken aan de duurzame visie van de gemeente Pelt voor de behandeling van het regenwater.” 

Unieke samenwerkingsovereenkomst 
De recuperatie van het regenwater is de laatste jaren een belangrijk onderwerp geworden voor het grondwaterevenwicht in de natuur. Daar waar vroeger alles afgevoerd werd naar gecentraliseerde plaatsen ligt de focus nu eerder op lokale infiltratie en recuperatie. Dit ambitieuze project wordt – naast een samenwerking met de gemeente Pelt – mede mogelijk gemaakt door Fluvius en het landschapsbureau Avantgarden dat door Custombuild zelf werd aangesteld. Daarnaast is er voor de groenaanleg ook een nauwe samenwerking opgestart met Natuurpunt Pelt. Met hun jarenlange expertise zullen zij adviseren welke soorten gewassen en grassen de biodiversiteit in en rond de wadi’s kunnen bevorderen en welke gepast zijn voor zowel droge als natte weersomstandigheden. De selectie van de juiste soorten grassen en planten heeft daarenboven ook een belangrijke invloed op het toekomstig onderhoud van het park. Een juiste keuze in streekgebonden planten en bomen is hierbij essentieel. Dit alles zal de wadi’s tot een fantastische plek omtoveren voor nieuwe fauna en flora.

De nieuwe, groene site Wado aan de Dorpsstraat
Custombuild streeft ernaar om – in samenwerking met dbv-architecten – een bijzonder eigentijds en duurzaam project neer te zetten in het hart van Pelt: Wado, een prachtige site van 2.3 hectare die met de nieuwste technieken, kwalitatieve materialen en oog voor ecologie gerealiseerd zal worden. Een bruisende (thuis)haven voor buren en kinderen waar je tal van sociale- en ecologische voorzieningen terugvindt: van een gezellig plein tot een wondermooi park met diverse wadi’s, groendaken enzovoort. Kortom, een plek waar ontharding en vergroening centraal staan en waar je tijdens de warme zomermaanden heerlijk kan vertoeven en verkoeling vindt.

Transparantie
Bij het ontwerp en de totstandkoming van de site worden zowel de richtlijnen van de vzw WICO en het studiebureau Creosum gevolgd en gerespecteerd, alsook wordt er rekening gehouden met de omgevingsfactoren en alle betrokken ‘stakeholders’. Custombuild en dbv-architecten willen iedereen in de nabije omgeving van Wado betrekken bij de herontwikkeling en een interactieve communicatie aangaan. Via de website van Custombuild kunnen mensen – buurtbewoners, handelaars en ondernemers – steeds bedenkingen en/of ideeën opwerpen en/of vragen stellen over het project: www.woneninwado.be. Op vragen wordt er prompt geantwoord en bedenkingen/ideeën worden gebundeld, besproken en in rekening genomen voor de verdere ontwerpfase. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een kaartje of briefje te posten via de Brievenbus Wado, gelegen aan de Dorpsstraat 91. 

Foto…. voor de schets van de wadi werd er samengewerkt met Jan Vanduffel (uit Pelt) & Tim De Munck (uit Hasselt).