AZC

De verkiezingsbelofte en het bestaansrecht van de grootste partij in Cranendonck staan op het spel. Het is nu wel duidelijk wat het COA met ons voor heeft. 26 Oktober 2022. De uitslag van het gehouden referendum over de toekomst van het AZC Budel is bekend: 79%  is VOOR directe sluiting. 

15 November 2022. Een rechtszaak aangespannen door onze gemeente tegen het COA met de volgende eis: Per direct sluiting van het AZC zonder boeteclausule en alle overeenkomsten nietig verklaren. De motivaties die onze gemeente heeft aangedragen waren volgens de rechtbank overtuigend en feitelijk. 

Den Haag  31 November 2022. DE UITSPRAAK. De rechtbank oordeelt dat het COA onvoldoende oorzakelijk doet om de overlast van het AZC te stoppen. De rechtbank oordeelt dat het politiedossier met (inmiddels) 450 incidenten voldoende bewijs biedt om het AZC per direct te sluiten. De rechtbank oordeelt verder dat het referendum hierbij een doorslaggevende rol heeft gespeeld. De rechtbank heeft te kennen gegeven dat het asielbeleid zoals het in ons land doorgevoerd wordt totaal niet past bij de beleving van de Nederlandse burger. De rechtbank heeft streng bevolen om asielopvang te doen in de regio zoals de burger dit wil. NU deze uitspraak er ligt geeft dit een nieuwe richting aan de opvang van vluchtelingen, het algemene beeld is door deze uitspraak sterk gaan kantelen.   Geen gedwongen voorrang meer voor het leveren van 17.000 huizen in een wooncrisis de allergrootste ooit. Geen ondersteuning en facilitering meer van mensensmokkel, een enkeltje kost nu ongeveer 3500 euro, met op de landkaart een punaise geprikt in ons landje. Geen opvang meer van kansloze mensen wat veroorzaakt wordt door het grote cultuurverschil en taalprobleem.  Nu nog niemandsland, straks kunnen er gewoon mensen wonen, wat het gehele vluchtelingen probleem oplost: WATER.

De G20 heeft afgesproken om 5% van wat we nu besteden aan wapens te reserveren voor de aanleg van een gigantisch netwerk pijpleidingen, dat gevoed gaat worden door zeewater. Dit zeewater wordt met zonne-energie omgevormd tot gewoon zoetwater. De Sahara zal voor meer dan 75% geschikt worden gemaakt om te kunnen wonen.

Helpen in natura, complete dorpen, waar vluchtelingen, inclusief oorlogsvluchtelingen, veilig zijn en hun leven door kan gaan, kinderen naar school, gezondheidszorg, werk  en vooral geen honger meer EN het recht op een mooie toekomst zoals wij die voor onze kinderen wensen. Wij als rijke mensen hebben deze groep nu lang genoeg uitgebuit en laten stikken.

Er zullen miljarden besteed worden in natura in  o.a. Mauritanië, Mali, Niger, Tsjaad, Sudan, Kenia  Somalië, Sudan, Libië ,Algerije  om enkele landen te noemen, om dit te realiseren. 

Het nieuwe vluchtelingenbeleid is geboren in onze gemeente en komt  in aanmerking voor een Nobelprijs. Die zak met geld mag onze staatssecretaris houden, anders wordt het wel heel erg het jaar 1700!

Cor van Mierlo.