Uitstap Samana

HAMONT – Op donderdag 7 juli  brachten de leden van Samana samen met de jongeren van I.J.D, de interdiocesane jeugddienst van de katholieke kerk in Vlaanderen, een bezoek aan het kerkhof. Deze jongeren  gaan jaarlijks een week op bivak en dit jaar zijn ze met een honderdtal bij de Salvatorianen op ’t Lo, samen met een veertigtal begeleiders. Gedurende die week moeten ze één dag ten dienste staan voor de plaatselijke bevolking. Vermits er een rolstoelwandeling gepland stond bij Samana met bezoek aan het kerkhof, was dit een mooie gelegenheid om de jongeren in te schakelen. Het was een fijne ontmoeting waar onze leden echt van genoten hebben en de jongeren ook. Het was een serene samenkomst met gebed en zang. Daarna legden de Samana-leden een roosje bij het graf van hun overleden familielid.