OPROEP: méér op de fiets: deel uw mening, lever uw inbreng !

REGIO – Het Platform A2 en de daarin deelnemende gemeenten werken momenteel plannen uit voor de verbetering van de fietsstructuur in het gebied, globaal gelegen tussen Weert en Eindhoven. Daarin opgenomen is een toekomstige ‘doorfietsroute’ tussen Weert en Eindhoven en de verbindende fietspaden die deze snelle fietsroute verbindt met de woonkernen en de bedrijventerreinen. Bedoeling is dan ook zo veel mogelijk reizigers in hun woon – werk verkeer, een alternatief voor de auto te bieden. Daarmee kan het wegverkeer tussen de regio Weert en de Brainport-regio Eindhoven, zo mogelijk in zijn groei, verminderen en de filedruk op de A2 afnemen. Ook voor scholieren en studenten, of mensen met een ander reisdoel zullen betere fietsverbindingen van voordeel zijn.

Op 12 juli organiseerde het Platform A2 in samenwerking met ingenieursbureau Sweco, een informatie avond. Die avond werd de inbreng gevraagd van de betrokken vak organisaties met betrekking tot verkeer en fiets én de wijk- en dorpsraden in het gebied. Dat leverde veel bruikbare informatie op voor de uitwerking van de plannen. Platform A2 vindt het nuttig ook verdere ideeën en voorstellen te ontvangen met betrekking tot de fietsverbindingen in het gebied tussen Weert en Eindhoven. U bent als geïnteresseerd fietser of betrokkene bij scholen, bedrijven- of maatschappelijke organisaties, welkom uw tips en ideeën in te sturen.

Oproep: stuurt u uw bijdrage vóór 1 augustus 2022 in via de mail naar de projectleider,

[email protected] 

Foto gemaakt tijdens de bijeenkomst met meerdere deelnemers uit de regio, dorpsraden en fiets-organisaties.