Pro6 start met klankbordgroep ‘duurzaamheid, groen en natuur’

CRANENDONCK – Pro6 vindt het belangrijk dat de inwoners van Cranendonck niet alleen tijdens de verkiezingen, maar juist ook in de periode daarna hun stem kunnen laten horen. Daarom kondigden ze destijds al aan dat we klankbordgroepen zouden gaan starten. Iedereen, ongeacht partijkleur, kan in deze groepen meedenken en zijn inbreng geven. De politieke partij wil op deze manier, themagewijs, horen wat er leeft in onze dorpen. De input uit de klankbordgroepen kunnen zij weer meenemen in de rol die ze hebben binnen de gemeenteraad, maar het klankborden onderling helpt ook elkaar. 

De klankbordgroepen zullen ingericht worden rond thema’s die dorps-overstijgend spelen. Na de zomer wordt gestart met de eerste klankbordgroep, en wel op het thema duurzaamheid, groen en natuur. Lijkt het jou interessant om op dit thema een bijdrage te leveren? Wil je hieraan meedenken en meepraten? Meld je dan aan voor deze groep. Het idee is dat de groep circa 4x per jaar (1x per kwartaal) bij elkaar komt. De groep kiest uiteindelijk zelf een soort van coördinator uit haar midden, dit hoeft dus zeker niet iemand te zijn die aan de partij gerelateerd is. Iedere Cranendoncker is welkom. Of je nu inwoner, ondernemer of een vertegenwoordiger van een buurt of vereniging bent. Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar info@pro6cranendonck.nl. Je hoort dan wanneer de klankbordgroep voor het eerst samen komt, waarschijnlijk in september of oktober. Fijne zomer!