Cultuurkring Hamont-Achel 2022-2023 

HAMONT-ACHEL – Nu de covid-19 maatregels helemaal zijn vervallen kan het cultureel seizoen weer opbloeien. Het cultuurkringprogramma 2020-2021 verviel bijna helemaal, de reeds verkochte cultuurpassen werden daarbij ook geldig verklaard voor het werkjaar 2021-2022. Het programma voor 2021-2022 kon wel plaatsvinden maar gaf een terugslag in aantal bezoekers van 40% ten opzichte van 2019-2020. De terugslag trof niet enkel onze cultuurkring maar was een algemene tendens bij eender welke groepsbijeenkomst.

Leo, als basis en motor van de Cultuurkring, is ons op 29 juni 2022 ontvallen. (foto)

Alle voorbereidende werkzaamheden voor het werkjaar 2022-2023 zijn afgerond. De blokken kunstgeschiedenis en luister middagen zijn goed verankerd en bieden interessante namiddagen. Ook de speciale lezingen donderdag* geven al een goed beeld met o.a. sprekers Door Mathijs en Dr. Jan Vaes.  Voor de film middagen “Cinemaplus” wordt een interessante serie aangeboden. Gerard Habraken doet een stapje terug maar speelt nog wel een adviserende rol.  Het blok filosofie zal naar verwachting met twee fysieke en een ZOOM-groep verder gaan. Het hele programma van de Cultuurkring Hamont-Achel, inclusief details en regelingen is te vinden op de website cultuurkringhamontachel.jouwweb.be en in aangeboden folders.  

Het bestuur van de Cultuurkring Hamont-Achel wenst u een cultureel en sociaal boeiend werkjaar 2022-2023.