De Heilig Hartkapel van de Achterhoek (’t Lo) – 101 jaar oud

HAMONT-LO – Op 29 juni 1921 we de kapel van het Heilig Hart van Jezus gewijd om 8 uur ’s morgens door Jan Habraken, zelf afkomstig an de Achterhoek en vooral bekend als secretaris der sociale werken van Limburg, het latere A.C.W.

De kapel werd ingericht in het gebouw van de vroegere melkerij ‘De Eendracht’, welke leeg stond sinds 1919. De keuze voor de toewijding van de kapel aan het H. Hart van Jezus, lag voor de hand omdat de kerkelijke overheid druk doende was om de Heilig Hartverering tot een ongekend hoogtepunt te brengen.

Na 2 jaar onderbreking door corona zijn we blij dat we opnieuw missen kunnen opdragen in de H. Hartkapel. E.H. Baptist ging voor in de viering van 24 juni, Feest van het H.Hart en in de viering van 29 juni, Petrus en Paulus. 

De jubileumviering van 29 juni jl werd opgedragen in open lucht en opgeluisterd door het zangkoor van Hamont. Na afloop van de eucharistieviering, werd bijgepraat bij een hapje en een drankje.

Laten we de devotie tot het H. Hart in ere houden.

sdr