De legitieme portie gaat de eerste 5 jaren niet verdwijnen!

Veel ouders weten wel: dat je in je testament je kinderen (-of eventuele kleinkinderen die in de plaats komen van een vooroverleden kind) niet geheel kunt onterven. 

Kinderen hebben namelijk altijd recht op hun legitieme portie.

De legitieme portie is (een bedrag in geld) gelijk is aan de helft van het erfdeel welk het kind zou krijgen als het niet onterft zou zijn. Stel dus dat moeder als laatste zou overlijden met achterlating van 2 kinderen waarvan zij 1 kind in haar testament heeft onterft zal de legitieme portie worden berekend als volgt. Als moeder geen testament had gemaakt (met onterving) zou ieder kind de helft (1/2de) van de nalatenschap krijgen. De legitieme portie van het onterfde kind is nu de helft daarvan ofwel een kwart (1/4de).

De laatste tien jaren roepen veel deskundigen, rechters, advocaten, mediators en notarissen: schaf alstublieft de legitieme portie af want deze is niet meer van deze tijd. Recente enquête heeft aangetoond dat 50% van de families geen contact meer heeft met één van de familieleden. Er zijn dus zeer veel gezinnen die hiermee te maken krijgen, of als onterft kind of als ouder die een kind zou willen onterven.

Recent heeft het ministerie van justitie echter toch besloten dat het afschaffen van de legitieme portie geen voorrang heeft. De minister heeft aangegeven dat er geen maatschappelijk draagvlak zou bestaan voor het afschaffen van de legitieme portie. Volgens de minister is er sprake van een rechtsovertuiging dat aan kinderen en hun afstammelingen een deel van de nalatenschap van hun ouders toekomt.

Derhalve de dringende oproep: heeft u iemand van uw familieleden uitgesloten als erfgenaam, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij kunnen dan in kaart brengen of het testament nog juist is en of we nog aanvullende maatregelen kunnen treffen.

Meer info: Notariaat Op de Laak, Het Inne 2, Budel, 

Tel. +31 495 493 232. Email: [email protected]