đ—Ēđ—ŧđ—ŋ𝗸𝘀đ—ĩđ—ŧđ—Ŋ 𝘃𝗲đ—ļ𝗹đ—ļ𝗴 đ—¯đ—Žđ—ģ𝗸đ—ļ𝗲đ—ŋ𝗲đ—ģ

Elke week ontvangen we nieuwe klanten bij đ—Ĩ𝗲𝗴đ—ļđ—ŧB𝗮đ—ģ𝗸 𝗕𝘂𝗱𝗲𝗹 die willen overstappen naar onze bank. Dit omdat we de enige bank in het dorp zijn die nog elke werkdag geopend is en waar je altijd even binnen kunt lopen voor een storting of een opname. Daar zijn we blij mee, maar we vinden het belangrijk om een extra stapje te zetten.

We vinden het belangrijk dat onze klanten veilig leren bankieren. Daarom hebben onze collega’s 𝗕đ—ļ𝗮đ—ģ𝗰𝗮, 𝗗𝗷𝗲𝘀𝘀𝘆 𝗲đ—ģ đ—Ŗ𝗲𝘁đ—ŋ𝗮 twee workshops gegeven om te leren omgaan met het bankieren op een veilige manier. Onze klanten waren enthousiast, dus we gaan dit in de toekomst zeker vaker doen. Heb jij interesse om deel te nemen aan de volgende workshop? Laat het even weten bij je bezoek aan de RegioBank!

Wil jij ook overstappen naar de RegioBank? Loop even binnen en maak een afspraak met ÊÊn van onze collega’s. De overstapservice maakt het makkelijk om van bank te wisselen en we helpen je graag!

Adres: Capucijnerplein 20, 6021 CB Budel, Nederland

Telefoon: +31 495 491 226