De Steenmarter in onze woonwijken

Een onderwerp dat we de laatste jaren vaak te horen krijgen gaat over de steenmarter die steeds vaker gezien wordt in straten en opritten. Is ook begrijpelijk want aan vele voordeuren hangen tegenwoordig camera’s. Een steenmarter is op zich een prachtig dier met een hoge aaibaarheidsfactor met zijn mooie kop, zo’n 25 cm., lange wollige staart, korte pootjes en opvallende witte bef. Prachtig om te zien maar hierachter schuilt toch een roofdier die je beter niet met de handen kunt aanpakken. Ze worden steeds vaker gesignaleerd in wijken en dat is begrijpelijk want hun natuurlijk territorium wordt steeds meer volgebouwd; de oude huizen en schuren verdwijnen en door hun leefgebied worden wegen aangelegd. Ze verplaatsen zich steeds meer naar de bewoonde wereld en we zijn daar dan de laatste jaren ook getuige van.

Steenmarter
De meeste klachten die je hoort zijn de verschrikkelijke stank in de garage en we weten niet waar het vandaan komt?  Het is inderdaad niet de prettigste lucht die de marter achterlaat want heeft ie eenmaal zijn stekkie ergens in een garage, schuurtje of woning gevonden, dan wordt deze plaats ook meteen zijn vast toilet. Het zijn roofdieren en hun voedsel bestaat voornamelijk uit muizen, ratten, kikkers maar heel soms een konijn of kip maar ook de eieren van vogels hebben zeker zijn voorkeur. 

Ook als vogelwerkgroep en uilenbeschermers van IVN Cranendonck hebben we de laatste jaren de steenmarter vaak in beeld als bewoner van uilennestkasten. Dikwijls een lege kast omdat de eieren zijn geroofd en ook vaak enkele dode of  jonge uiltjes die het gevecht met de steenmarter niet hebben overleefd. Ook nestkasten die permanent bezet zijn als woning/kraamkamer voor de marter en dan kunnen we uit ervaring vertellen dat het behoorlijk stinkt in dit verblijf.

Een andere klacht is dat de auto niet meer start, vanwege de haartjes die her en der achtergebleven zijn, alles erop wijst dan op dat dit een steenmarter is geweest. Als ze een auto opzoeken is dat meestal omdat ze moeten vluchten en zo snel mogelijk een schuilplaats zoeken. Vooral de warme motor is ook een ideale plaats om te rusten en te overnachten.  Het kan ook een vast woonadres worden en dan creëert de marter wat ruimte door enkele kabels te verplaatsen of door te knabbelen maar zeker niet om dat de bekabeling lekker is! Herkent de marter geursporen van een andere marter in zijn locatie dan worden ze agressief en kunnen flink wat vernielingen aanrichten onder de motorkap om de rivaal te verjagen.

Vind je op de oprit poep donker grijs/zwart van kleur, 5 tot 10 cm lang, 1,5 cm. dik en puntig aan het uiteinde? dan is het bijna zeker van een marter. En nog verder onderzoeken dan vind je meestal in de marterpoep wat botresten, haren, veertjes en mogelijk pitten van vruchten. 

Steenmarters hebben een sterke territoriumdrift dat, eenmaal afgebakend door hun eigen geursporen die op voetkussens zitten en urinesporen, daar praktisch niet meer weg te krijgen zijn. Komt er toch een indringer dan wordt het een gevecht op leven en dood en met veel geschreeuw en gekrijs wordt deze uit het gebied verdreven. Vaak zijn deze gevechten midden in de nacht en zeker in de maanden augustus en september wanneer de jonge steenmarters hun eigen territorium aan het creëren en verdedigen zijn. Is het ergens bij jou in de buurt dan zul je er zeker van wakker worden.

Veel methodes hebben geen nut zoals w.c.- blokjes, honden- of kattenharen in de motorruimte want al snel zijn ze hier aan gewend. Vaak wordt er een kastje ingebouwd met ultrasone geluid en deze aangesloten op de accu en niet hoorbaar voor ons maar wel voor de marters die  daar echt niet van houden. Ook een speciaal te krijgen martergaas onder het motorblok leggen op de oprit wil ook wel helpen want katten en marters met hun gevoelige voetzolen zullen daar niet graag over lopen.

Het doden van een steenmarter is verboden en vangen of verplaatsen heeft totaal geen zin want na enkele dagen is zonder enig gevecht of tegenstand dit vrijgekomen territorium weer ingenomen door een ander steenmarter.

Laten we er het voordeel van inzien dat de steenmarter ook ratten en muizen vangen in onze wijk.

Harrie Hegge. h.hegge1@chello.nl

Vogelwerkgroep IVN Cranendonck

Beech marten looking away, isolated on white