Werkzaamheden op supermarktterrein

BUDEL – In opdracht van de projectontwikkelaar van de nieuwe Jumbo in Budel is er vorige maand gestart met de voorbereidende sloopwerkzaamheden op de beoogde nieuwe supermarktlocatie op de hoek van de Dr. Ant. Mathijsenstraat en de Willem II straat.

Door Roy de Leijer – Foto’s Jos Meusen

In juli is er een begin gemaakt met het saneren van asbest. Projectontwikkelaar Van Schijndel uit Geffen wil na de bouwvak starten met de daadwerkelijke sloopwerkzaamheden. Daarbij moeten verschillende panden het veld ruimen. Na de sloop wordt er een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Daarnaast neemt een team archeologen het terrein opnieuw onder de loep. Vijf jaar geleden werd er al een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Het is de bedoeling dat er op het terrein naast het voormalige protestantse kerkje, behalve een nieuwe supermarkt zeven appartementen worden gebouwd. Naast het kerkje wordt een parkje gerealiseerd met een groene doorsteek naar de Onze Lieve Vrouw Visitatiekerk.

De plannen voor een nieuwe supermarkt dateren al vanaf het begin van deze eeuw. Tegen het bouwplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. De behandeling nog altijd op zich wachten, maar staat de sloopwerkzaamheden niet in de weg.