Ingezonden brief: Return to Sender 

De ingezonden brief in het HAC van Dhr. Strik jl. geeft de situatie aan zoals die nu het geval is tussen ons Cranendonck en het AZC. Goed stuk, duidelijk. Deze brief is echter verkeerd geadresseerd en zou moeten gaan naar de staatssecretaris Erik van den Burg, die gaat hierover. Die kwam na het nuttigen van een Buuls kuukske (platgeslagen Bossche Bol) na de meeting ons gemeentehuis uitgerend met de mededeling dat sluiting van het AZC Budel niet aan de orde is. Ik vraag me toch echt af wat er daar nu echt besproken is. Die zetbaas heeft niks met de belangen van onze gemeente. Komt daar eventjes met een hele vette dikke BMW uit de duurste serie met privé chauffeur zijn belangen boven die van ons stellen.

Dat sluiten van het AZC wordt op deze manier een grote flop en is zeker geen gelopen race, de rechter zal eraan te pas moeten komen om hier duidelijkheid te verkrijgen. Ter geruststelling: Dat verplichten is juridisch NIET haalbaar omdat er geen noodsituatie bestaat.

Daar willen ze nu wel naar toe werken omdat nagenoeg iedere dag in de media melding gedaan wordt dat  mensen geen plaats hebben om te slapen. Die noodsituatie wordt door het COA zelf gecreëerd, een strakker toelatingsbeleid zou deze noodsituatie opheffen. Hier gaat geen enkele rechter in mee. De vraag is echter of dat onze gemeente het lef heeft om dit probleem voor te leggen aan de  Nederlandse rechtspraak. Is echt spelen op het hoogste niveau. Persoonlijk denk ik dat wij dat niet aandurven en de  mindere partij zijn in dit dossier met de mededeling dat we gehouden zijn aan die verplichting. Schone Handen. Blijft de vraag of dat de nieuwe coalitie nog bestaansrecht heeft. Moeten we niet wat slimmer zijn als het COA. Het COA toch  gewoon hun zin geven en het AZC open laten tot 2048.

DIT ECHTER OP EEN VOORWAARDE: Bij een nader te noemen aantal incidenten is onze gemeente bevoegd om per direct het AZC te sluiten, wat door geen enkele rechter aangevochten kan worden. De teller gaat gewoon op NUL. Bij 5 is het klaar. Dat aantal en de ernst van de incidenten wordt vooraf bepaald door onze gemeenteraad, deze zijn niet bekend bij het COA. Bij overtreding betaalt het COA per direct een som van 2 miljoen euro  schadevergoeding. Deze keer zijn wij slimmer. Tekenen bij het kruisje graag. Niet tekenen, GEEN AZC!

Cor van Mierlo.