Oproep aan gebruikers van grondwater: beregen zo min mogelijk

REGIO – Waterschap De Dommel doet een dringende oproep aan iedereen in het Dommelgebied (agrariërs, sportclubs, gemeenten en inwoners) die grondwater gebruikt voor beregening: beregen zo min mogelijk. Als het echt niet anders kan, beregen dan ’s avonds of ’s nachts. Dan verdampt er minder water. Grondwater voor beregening wordt vaak gebruikt op sportvelden, landbouwgronden of tuinen.

Aanhoudende droogte vraagt om zuinigheid

Het Dommelgebied lijdt onder de droogte en hoge temperaturen met veel verdamping. De extreme droogte en hoge temperaturen houden aan. De regen die de komende dagen voorspeld is, lost het grondwatertekort niet op. De grondwaterstanden zijn zeer laag. 

Martijn Tholen, lid dagelijks bestuur: “We moeten zuinig zijn met al het water in ons gebied, in beken en sloten én grondwater. Iedereen moet een steentje bijdragen, dat scheelt echt. Elke druppel telt, ook voor grondwater.”

Watertransitie nodig

Langdurige droogte maken we steeds vaker mee. Voor de toekomst is er veel meer nodig: een watertransitie. De omgang met water moét fundamenteel veranderen. Het gebruik en de inrichting van het gebied moeten worden aangepast. Dat zijn grote veranderingen en die kosten tijd. Daar is het waterschap dagelijks mee bezig, samen met gebiedspartners. 

Wat doen wij en wat doe jij?

We proberen het hele jaar zo veel mogelijk water vast te houden in samenwerking met het gebied. We automatiseren stuwen en bouwen stuwen om zodat we hoger kunnen stuwen en beter kunnen inspelen op weersextremen. Verder is het in bijna het hele Dommelgebied voor iedereen verboden om water uit beken en sloten op te pompen, zie www.dommel.nl/onttrekkingsverbod

Het waterschap vraagt iedereen zuinig te blijven met water. Bespaar en bewaar regenwater, grondwater en oppervlaktewater. Wat wij en andere gebiedspartners doen om water langer vast te houden én wat je zelf kunt doen staat op www.dommel.nl/elkedruppeltelt 

#elkedruppeltelt