Pastoor-Deken Jan Philippe zegent “Feest-Express”

ST. HUIBRECHTS-LILLE – De carnavalsvereniging De Liller Meulewiekers heeft haar wagenpark uitgebreid. Naast de vijf feestelijke en carnavaleske prinsenwagens hebben zij een heus feesttreintje, een toeristentreintje in elkaar gestoken. 

Op hun jaarlijkse zomerfeestje met barbecue werd dit treintje aan de leden voorgesteld en werd ook pastoor-deken Jan uitgenodigd om het nieuwe kostbare bezit in te zegenen. Pastoor-Deken Jan ging hier dadelijk zeer welwillend op in en op zaterdag 06 augustus na de avondmis werd er overgegaan tot de doop waarbij de Feest-Express de zegen kreeg en prins Jorne als peter werd aangesteld.

In zijn korte toespraak, annex gebed vroeg Pastoor-Deken aandacht voor de ontmoeting, de samenhorigheid onder de mensen, die zeker in deze tijd van vereenzaming door onder andere tv, PC of smartphone nood hebben aan samen feest vieren en gezellig met elkaar mogen buurten en vertellen. Ook was er oog voor veiligheid van bestuurder en van de reizigers. De barbecue met een fris pintje sloot de avond af. Het spreekt vanzelf dat ook deze Feest-express, evenals de prinsenwagens te huur zijn voor diverse feestjes van andere verenigingen en/of individuen.