De “onbeheerde” nalatenschap en levenstestament

Het komt helaas voor: een woning die na het overlijden van de bewoner 2 à 3 jaar leegstaat of de situatie dat iemand pas na een lange tijd na zijn of haar dood in de woning wordt aangetroffen. 

Wij zien in onze praktijk steeds vaker dat indien een vrijgezel of de langstlevende van een kinderloos echtpaar komt te overlijden of wilsonbekwaam wordt er helemaal niets is geregeld. Wat zou u kunnen regelen indien u tot deze groep behoort?

Voor het geval van overlijden. 

Bedenk eens wie uw erfgenamen zouden moeten worden. Het komt vaak voor dat gedacht wordt: “mijn tien neefjes en nichtjes lossen het wel op”. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en kan voor veel problemen zorgen. Met name wanneer u vrijwel geen contact heeft met deze neefjes en nichtjes of indien er heel veel neefjes en nichtjes zijn die wellicht ook niet goed met elkaar kunnen opschieten.

Benoem mensen met wie u een band heeft tot uw erfgenamen. U heeft geen verplichtingen naar uw familieleden. Denk er ook over na wat er met uw trouwe huisdier moet gaan gebeuren. Belangrijk is dat u iemand aanstelt als uw drie sterren executeur. Dat is een executeur met uitgebreidere bevoegdheden die uw nalatenschap ook kan afwikkelen indien niet alle erfgenamen meewerken. Deze executeur zou u ook nog kunnen koppelen aan een deskundige executeur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Novex executeur (beroepsorganisatie voor professionele executeurs) of een notaris.

Voor het geval van wilsonbekwaamheid (bijvoorbeeld dementie, langdurige coma of een herseninfarct). 

Wie zou u mogen vertegenwoordigen op financieel, juridisch en medisch vlak indien u uw eigen belangen niet meer kunt waarnemen? Dit kunt u vastleggen in een levenstestament. Ons advies is over het algemeen om twee personen aan te wijzen. Denk hier bijvoorbeeld aan een familielid tezamen met een onafhankelijke deskundige. Heeft u niets geregeld, dan zal men uw goederen onder het meerderjarige bewind moeten stellen of u onder curatele moeten stellen. Daarbij zou slechts een beperkt aantal familieleden van u (bloedverwanten) deze aanvraag kunnen indienen. Wanneer uw familieleden dit niet willen doen, dan kan mogelijk de zorginstelling waar u woont dit verzoek instellen. Dit zullen zij slecht bij uitzondering doen, dit is hun taak namelijk niet. Als allerlaatste redmiddel zou de officier van justitie dit verzoek kunnen indienen, maar dan moeten we hem of haar ervan overtuigd hebben dat er geen andere oplossing is. Dit overtuigen kan wel eens een half jaar of langer duren. In de tussenliggende periode kan dus niemand iets voor u doen. 

Onze boodschap is dus: voorkom de onbeheerde nalatenschap en voorkom dat u bij wilsonbekwaamheid aan uw lot wordt overgelaten.

Meer info: Notariaat Op de Laak, Het Inne 2, Budel, 

Tel. +31 495 493 232. Email: info@notarisopdelaak.nl

Testament