Lezersbrief HAC-weekblad

20 augustus 2022 – Asielzoekers beklagen zich over hun opvang in Nederland. Door de overweldigende instroom ontstaan inderdaad keer op keer bedroevende toestanden. Is dit ons te verwijten? Een vraag die veel goedbedoelende Nederlanders kwelt.

Daarom lijkt het mij goed om de zaak weer eens in het ware perspectief te plaatsen. Daarbij laat ik de Oekraïners buiten beschouwing. Die zijn agressief aangevallen door Poetin, met allerlei kromme verhalen om dat te rechtvaardigen. Zij zijn dus échte vluchtelingen en verdienen onze steun. Bovendien staan ze ‘cultureel’ duidelijk dichter bij ons dan b.v. Arabische asiel- en gelukszoekers. 

Allereerst is de hele abominabele toestand van die asiel- en gelukszoekers niet onze schuld, maar van de heersers in hun falende thuislanden. Verder komt er voor deze landen en mensen geen enkele hulp van hun steenrijke Moslim ‘broeders’. Al met al mogen ze blij zijn dat ze hier in veiligheid worden verzorgd. Dat door de enorme toeloop t.g.v. de grote puinhoop in hun thuislanden we geen driesterren verzorging kunnen regelen, spreekt voor zich. Dat valt ons niet te verwijten.

Daarenboven veroorzaken groepen van deze asiel- en gelukszoekers flinke overlast. Zoals ook vanuit het AZC Budel. Door gemeentebestuur, middenstand en burgerij van Cranendonck zijn al een kleine 10 jaar initiatieven ontwikkeld om die overlast te beperken. Met onvoldoende resultaat. Daarom wil de gemeenteraad geen voortzetting van het AZC in deze vorm na 2024, bij afloop van het contract met het COA. Maar dan laat Staatssecretaris Van der Burg zich naar Cranendonck rijden  en stelt: “AZC kan open blijven als er ‘iets’ aan de overlast wordt gedaan”. Wat matigt deze man zich aan, gegeven onze langjarige, oprechte inspanningen daartoe? Beledigend voor gemeentebestuur en burgerij, zoals ik al op 9 juli 2022 in het Eindhovens Dagblad schreef. Het schofferen van burgers (en boeren) lijkt steeds meer een Haagse specialiteit. 

Tot slot moet ik nog wat zeggen over de aanpak van de immigratie door de overheid, de Staatssecretaris. Ieder probleem heeft een vóórkant (de symptomen) en een achterkant (de oorzaken). Staatssecretaris Vd Burg zet in op de vóórkant: zoveel mogelijk opvangplaatsen creëren. Fout! Hij moet de instroom dempen. Wat er bij ongewijzigd beleid op ons af komt overloopt ons, want bovenop de huidige horden zullen er nog nieuwe massieve stromen bijkomen. Door de klimaat-ontsporing zullen steeds meer gebieden verzengd worden door extreme hitte en dat brengt een nieuw verschijnsel: de klimaatvluchteling. Dan los je het helemáál niet meer op met meer plaatsen zoeken. Dan moet je de instroom beperken. En voor alle duidelijkheid: dat valt ons niet te verwijten.

Frits W. van Dijk

Cranendonck