“MS-Liga Vlaanderen, dat was onze redding”

PELT – Op donderdag 1 september 2022 gaat de jaarlijkse MS-campagne weer van start. Deze campagne, waarbij vrijwilligers over heel Vlaanderen chocolade en koekjes verkopen ten voordele van MS-Liga Vlaanderen vzw, loopt tot eind december 2022. Het thema is deze keer ‘40 jaar MS-Liga Vlaanderen’. 

2022 is een bijzonder jaar voor MS-Liga Vlaanderen vzw. “We blazen dit jaar 40 kaarsjes uit”, aldus algemeen directeur Luc De Groote. “Dit betekent dat we als patiëntenorganisatie al 40 jaar lang klaarstaan voor personen met MS en hun familie. Het thema van onze jaarlijkse MS-campagne was dan ook snel gekozen.” 

MS-Liga Vlaanderen wil het algemeen welzijn en de levenskwaliteit van personen met MS, hun familie en omgeving verbeteren. De organisatie biedt informatie, ondersteuning en psychosociale begeleiding. “Wij helpen personen met MS en hun naaste omgeving inzicht te krijgen in de aandoening MS en leren hen omgaan met deze chronische, onvoorspelbare ziekte”, legt adjunct-directeur Paul Vanlimbergen uit. “We maken hen ook wegwijs in de wetgeving en de specifieke maatregelen die van toepassing kunnen zijn voor personen met MS. Verder verdedigen we hun belangen en ondersteunen we het (toegepast) wetenschappelijk onderzoek naar MS.”  

Multiple Sclerose is een ongeneeslijke, chronische aandoening van het centraal zenuwstelsel waarbij ontsteking leidt tot schade aan zenuwbanen en hun omhulsel (myeline). MS-Liga Vlaanderen zet zich in om deze neurologische aandoening beter bekend te maken zodat personen met MS op meer begrip kunnen rekenen. Zo telt België ongeveer 13 500 personen met MS, waarvan er een 3500-tal aangesloten zijn bij MS-Liga Vlaanderen. 

Op 1 september schiet de jaarlijkse MS-campagne opnieuw uit de startblokken. Tot en met 31 december 2022 zijn in heel België honderden vrijwilligers op de been om chocolade van Galler en koekjes van Jules Destrooper te verkopen. “De opbrengsten van deze MS-campagne ondersteunen de werking van MS-Liga Vlaanderen en haar afdelingen”, vertelt adjunct-directeur Paul Vanlimbergen. “Zo kunnen we met een hecht en enthousiast team van 17 vaste medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers personen met MS en hun naasten blijven bijstaan en ontspanningsmogelijkheden aanbieden.” 

“We zijn als organisatie voor meer dan 80% afhankelijk van giften en legaten”, besluit directeur Luc De Groote. “De opbrengst van deze jaarlijkse actie geeft ons zuurstof om onze leden te blijven ondersteunen en nieuwe projecten te ontwikkelen.” 

“In 1981 kwam ik voor het eerst in contact met MS-Liga Vlaanderen. Mijn man kreeg de diagnose MS en we gingen op zoek naar informatie, maar ook naar lotgenoten”, getuigt Maria, voorzitter van De Glimlach, één van de afdelingen van MS-Liga Vlaanderen. “We kwamen terecht bij een maatschappelijk werker van MS-Liga Vlaanderen die ons verder hielp i.v.m. de sociale wetgeving. Zij vertelde ons ook over De Glimlach, een groep die pas ontstaan was in Antwerpen. Het was niet evident om deze stap te zetten. Toch was dat onze redding, al wisten wij het toen nog niet.”