Zorgzame Buurten in Hamont-Achel 

HAMONT-ACHEL – Het OCMW en de Stad Hamont-Achel hebben de krachten gebundeld in het project ‘Zorgzame Buurten’. Drie buurtwerkers gingen dit voorjaar op pad in verschillende buurten van Hamont-Achel om zo in kaart te brengen hoe ‘zorgzaam’ de buurt is. De conclusies van dit onderzoek worden dit najaar gedeeld met alle bewoners tijdens een terugkoppelmoment. Daarna is het de bedoeling om samen met de inwoners aan de slag te gaan met de punten die naar voren zijn gekomen tijdens het onderzoek. 

Sinds 2019 kiest het OCMW en Stad Hamont-Achel ervoor om van Hamont-Achel een zorgzame buurt te maken. In de kerkdorpen Hamont-Lo en Achel-Statie werden reeds initiatieven genomen in het kader van zorgzame buurten. Deze keer werd de focus gelegd op Hamont- centrum. 

Buurtwerkers Bieke Steensels, Daniëlle Palmans en Laura Vanwezemael gingen op pad om informatie te verzamelen.  

Wat is een Zorgzame Buurt? “Een zorgzame buurt is een plaats waar mensen zich thuis voelen en kwaliteitsvol wonen.  Een buurt waar ontmoeting, oog voor mekaar en nabije hulp- en dienstverlening een warme leefomgeving creëren,” aldus de buurtwerkers. “We hebben eind vorig jaar deelgenomen aan een projectoproep van Wouter Beke over Zorgzame Buurten. Sinds maart 2022 weten we dat we gedurende 2 jaar subsidies krijgen voor ons project.” 

Buurtanalyse

“Om te weten wat er op dit moment leeft, zijn we in het voorjaar gestart met een buurtanalyse van Hamont- centrum. Eerst hebben we ons gericht op het verzamelen van objectieve cijfergegevens van Hamont- centrum. Daarna zijn we met inwoners in gesprek gegaan. Zowel met professionelen zoals bijvoorbeeld huisarts, scholen, wijkagent.. , maar ook met sleutelfiguren (voorzitster verenigingen, Jeugdraad, Rode Kruis, voorzitter moskee, …) en bewoners zijn we in gesprek gegaan.” De dames vervolgen: “We probeerden de bewoners op zoveel mogelijk verschillende manieren te bereiken zodat we een divers publiek bevraagd hebben. Daarom kregen we het idee om bij enkele straten (straten waar we nog niemand bevraagd hadden) deur aan deur gesprekken te doen.”

 “Met de foldertjes die op voorhand in de brievenbussen verdeeld werden, waren mensen voorbereid op onze komst. Uiteraard waren heel wat mensen niet thuis, maar de mensen die thuis waren hebben ons goed onthaald.” Tijdens de gesprekken kwamen vragen aan bod zoals ‘Woon je graag in je buurt?’, ‘Zijn er voldoende ontmoetingsmogelijkheden?’, ‘Doe je soms iets voor je buren?’, ‘Weet je waar je terecht kan als je hulp nodig hebt?’ en ‘Ben je tevreden over de publieke ruimte?’,…” 

De buurtwerkers stellen vast dat heel wat mensen graag in Hamont-Achel wonen, maar er kwamen ook enkele aandachtspuntjes aan het licht. Deze worden dit najaar teruggekoppeld tijdens een informatiemoment voor alle geïnteresseerden. “En daarna is het de bedoeling dat we samen met de inwoners aan de slag gaan met deze punten om zo acties uit te zetten,” aldus de buurtwerkers. “We hopen dat er veel mensen aanwezig zullen zijn en dat heel wat inwoners hun schouders willen zetten onder dit project om zo nog meer acties voor een Zorgzame Buurt op poten te zetten.”

 Wie zich nu al geroepen voelt om bepaalde initiatieven te ondersteunen kan al contact opnemen met de zorgzame buurtwerkers via tel. 0032 11 51 05 01 of mail naar zorgzamebuurten@hamont-achel.be Wanneer en waar het terugkoppelmoment zal plaatsvinden wordt op een later tijdstip gecommuniceerd via HAC Weekblad.en de website en Facebookpagina van de stad Hamont-Achel.