Dahliaoogst in Valkenswaard is weer begonnen

VALKENSWAARD – De dahliavelden in Valkenswaard staan weer in volle bloei. De bloemen fleuren niet alleen het bloemencorso op dat op zondag 11 september door het dorp trekt, maar ook verschillende andere parades in Nederland.

Door Roy de Leijer

Het oogstseizoen is inmiddels in volle gang. De eerste kisten met Valkenswaardse dahlia’s zijn geëxporteerd naar het Overijsselse dorp Sint Jansklooster, waar afgelopen vrijdag het jaarlijkse bloemencorso plaatsvond. 

Twee dagen eerder werden er hiervoor op verschillende dahliavelden in de gemeente Valkenswaard bloemen geplukt. Dahlia’s in verschillende soorten, kleuren en afmetingen werden in kisten afgevoerd naar het Veemhal-terrein. Daar was het die avond een komen en gaan van aanhangwagens met bloemenkratten. Er gingen in totaal 300 kisten, samen goed voor bijna 150.000 bloemen, op transport naar Sint Jansklooster.

“Alle buurtschappen maken van tevoren een schatting van de hoeveelheid bloemen die ze kunnen leveren. Vervolgens krijgen wij van het corso waaraan wordt geleverd een boodschappenlijstje”, zegt Jos van Leeuwen, voorzitter van de bloemencommissie van het corso in Valkenswaard. Deze commissie organiseert de in- en verkoop van dahlia’s voor de buurtschappen.

Ook de Valkenswaardse wagenbouwers halen een groot deel van de benodigde bloemenpracht van dahliavelden elders in Nederland. Voor de parade in Valkenswaard zijn ruim twee miljoen bloemen nodig. Dat overtreft ruimschoots de hoeveelheid die van de eigen velden geplukt kan worden. Met andere bloemencorso’s zijn er daarom afspraken gemaakt. “Doordat er met een vaste eenheidsprijs wordt gewerkt is het eigenlijk een soort ruilhandel”, zegt Mark Pijnenburg. Hij is de ontwerper van de praalwagen van buurtschap Graafschap, die dit jaar in het teken staan van ontwerp ‘Burning Man’. 

De dahlia is een vaste plant. Om te overwinteren moeten de knollen uit de grond worden gehaald. Van Leeuwen: “Eind april begin mei worden ze opnieuw geplant. De eerste twee tot drie weken zijn daarna heel belangrijk.” Als alles goed gaat, dan kunnen de eerste bloemen in augustus worden geplukt. Van Leeuwen: “We adviseren de buurtschappen om niet te veel op één kleur in te zetten, maar om te gaan voor vier tot zes kleuren. Alles wat je van het eigen veld kan halen is pure winst.” Pijnenburg vult aan: “Met verschillende kleuren kun je het risico ook een beetje spreiden.”

Het kweken van dahlia’s is een behoorlijk arbeidsintensief proces. Vanaf mei wordt er iedere week twee keer geschoffeld op het veld van buurtschap Graafschap. Daar komt in augustus het plukken bij. Het zijn niet alleen de leden met groene vingers die hiervoor worden ingeschakeld. Pijnenburg: “Iedereen wordt geacht om mee te helpen. En ondertussen gaat het bouwen van de praalwagen gewoon door.”

Bij het kweken van de dahlia’s zijn de wagenbouwers afhankelijk van de grillen van de natuur. De bloemen lijken op het eerste oog weinig geleden te hebben van de afgelopen droogte. “Ze staan er op dit moment prachtig bij”, zegt Pijnenburg.

Door een hagelbui bleef er in 2016 geen plant meer over het dahliaveld van de bouwgroep. Pijnenburg: “Toen mislukte de hele oogst en hebben wij alles moeten inkopen. Ook hebben we dat jaar gebruik gemaakt van andere natuurlijke materialen.”

De komende weken wordt er nog volop geplukt door de Valkenswaardse buurtschappen. Pas in september wordt er voor de eigen praalwagen geoogst.

Pijnenburg: “Vlak voor het bloemencorso wordt duidelijk wat we mogelijk tekortkomen en wat er op de velden elders in het land aan kleuren voorradig is.” Hij schat het aantal bloemen dat dit jaar op de praalwagen van het buurtschap wordt geprikt op 150.000. Vijftien tot twintig procent hiervan is afkomstig van het eigen veld.