Buurtbeheer Sterk Schoot 

BUDEL-SCHOOT – Het Dorpsplatform Sterk Schoot vergadert op donderdag 8 september om 19.30 uur in gemeenschapshuis De Reinder in Budel-Schoot. Ze bespreken allerlei onderwerpen en pakken deze indien nodig aan, waardoor ze proberen de leefbaarheid van het dorp te vergroten zodat het fijn wonen is op Schoot! De agenda wordt vooraf verstuurd en ter tafel uitgereikt. De vergaderingen zijn openbaar dus iedereen is van harte welkom om mee te denken, onderwerpen aan te dragen en een positieve bijdrage te doen. De koffie/thee staat klaar! Voor meer informatie kun je terecht bij het secretariaat: ellevanleeuwen26@gmail.com