Kerkberichten week 36

REGIO – In HAC Weekblad van week 36 zijn abusievelijk de verkeerde kerkberichten afgedrukt. Onze excuses hiervoor. Het betreft de berichten van een eerdere datum. Hieronder vindt u de juiste kerkberichten.

Secretariaat Parochie H. Cornelius Cranendonck

Kerkstraat 27, 6021 CH Budel. Tel. secretariaat 0495-499204. Tel. pastoor Ton Sip 0495-491215.Openingstijden: woensdag van 9:00 tot 12:00 uur. E-mail: info@corneliusparochiecranendonck.nlActuele informatie op website: www.onzelievevrouwvisitatie.nl

KERKLOCATIES PAROCHIE H. CORNELIUS CRANENDONCK
Kerk O.L.V. Visitatie Budel 
Kerkstraat 10, 6021 CH Budel. Mariakapel: Dagelijks geopend van 09:00 tot 17:00 uur.
Viering op zaterdag om 19:00 uur en zondag om 10:30 uur. Intenties à € 13,00 graag tijdig via info@corneliusparochiecranendonck.nl of persoonlijk via het secretariaat in Budel of via de brievenbus bij de pastorie Kerkstraat 27, 6021 CH Budel. O.a. voor plaatsing in het HAC Weekblad dienen intenties altijd uiterlijk op vrijdag aangeleverd te worden bij het secretariaat. Bankrekeningnr: NL77 RABO 01095 81 024.

Vieringen
Zaterdag 10 september 2022 om 19:00 uur;
Géén viering in de kerk i.v.m. de bedevaart naar Kevelaer; 
Intenties (worden meegenomen naar Kevelaer): Claudia Baens-Krabbenborg; Thieu Bogers en Nellie Bogers-Duisters; Fam. Claes, fam. Vlassak, fam. Habraken, fam. Kuipers en fam. Adams;

Zondag 11 september 2022 om 10:30 uur; Eucharistieviering; 
Intenties: Pastoor Johan Roes (jgt.); Anna en Henk Smets-Meeuwissen (jgt.) Wilhelmina Meurkens-Verhees, Gerardus Meurkens en overleden kinderen (jgt.); Toon Bogers;
Lector: Johan Vos

Kerk O.L.V. Visitatie en H. Antonius van Padua Budel-Schoot
Grootschoterweg 88, 6023 AT Budel-Schoot.
Viering elke eerste zondag van de maand om 10:30 uur. Intenties à € 13,00 via info@corneliusparochiecranendonck.nl of persoonlijk via het secretariaat in Budel of via de brievenbus bij de pastorie Kerkstraat 27, 6021 CH Budel. Bankrekeningnr: NL08 RABO 01095 81 490.

Vieringen
Zondag 2 oktober 2022: om 10:30 uur; Eucharistieviering; 
m.m.v. Kerkkoor Budel-Schoot;
Intenties: Urbain Trippas (jgt.) en Thea Trippas-Custers; Lector: Leonie Bruggink-van der Steen

Kerk St. Gertrudis Maarheeze
Kerkstraat 22, 6026 RV Maarheeze.
Mariakapel: Dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur
Administratie Maarheeze, tel. 0495-591215 Email: info@parochiemaarheeze.nl; 
Website: www.parochiemaarheeze.nl
Openingstijden: maandag 9:30-11:30 uur; donderdag 15:00-17:00 uur; vrijdag 9:30-11:30 uur
Viering op zondag om 10:00 uur. Intenties à € 13,00 in de brievenbus van het parochiecentrum Kerkstraat 20, 6026 RV Maarheeze of persoonlijk tijdens de openingstijden. Bankrekeningnr. NL76RABO 01307 05 993.

Vieringen
Zondag  11 september. 24e zondag door het jaar
10.00 uur  Gebed-Woord en Communieviering
*Voor het welzijn van alle parochianen
*Familie Verbruggen-den Ouden en kinderen
*Arnold Wolfrat   (1e jrgt .v.w Gertrudis)en Annie van Rijswijk.
Gedoopt:   Janek Aleksander Magdzinski.
Proficiat voor hem en zijn ouders. Dat dit kleine kind in geloof mag opgroeien

In de Mariakapel wordt elke woensdagavond om 18.30 uur de Rozenkrans gebeden en aansluitend is om 19.00 uur de H. Mis voor de gehele Corneliusparochie. Aanstaande dopelingen , ook voor Maarheeze, kunt u aanmelden via een email naar het centrale secretariaat (info@corneliusparochiecranendonck.nl
U maakt een afspraak  met de pastoor, wanneer uw kind in Maarheeze gedoopt kan worden 

Kerk St. Jan Onthoofding Soerendonk
Dorpsstraat 25, 6027 PD Soerendonk. Viering op zaterdag om 19:00 uur. Intenties à € 13,00 via een briefje in een enveloppe, met de intentie, de datum en het benodigde geld, in de brievenbus bij Carla van der Sanden, Heuvel 1, Soerendonk. Bankrekeningnr. NL90RABO 01479 01 707.

Vieringen
Parochie Sint Jans Onthoofding Soerendonk.
Zaterdag 10 september 2022. 
GEEN DIENST i.v.m. bedevaart Kevelaar

KERK GASTEL
Zaterdag 10 september om 18.30 uur woord- en communieviering  in de kapel van Gastel.
De kapel is zodanig aangepast dat iedereen de viering veilig kan bijwonen. Secretariaat / opgave misintenties: Hoevestraat 5, 6028 RG Gastel, tel 0495-492331 / 06-23495975

MEDEDELINGEN: Informatie over Gastel kermis.
·    Er zijn dit jaar GEEN octaafvieringen tijdens de Corneliusoctaaf (de octaaf begint op16 september en duurt tot en met 23 september.) Wel is de kapel open.
·    Op zaterdag 17 september is er om 18.30 uur ook GEEN viering in de kapel, i.v.m. de opening van de kermis.
·    Op zondag 18 september is er een viering in de kermistent. De viering begint om 10.00 uur.
·    Op zondag 18 september is er tussen 17.00 en 18.00 uur de mogelijkheid om naar de kinderzegen te komen in de kapel.

Namens het bestuur van Stichting ’t kapelleke Gastel

CHRISTELIJK CENTRUM HAMONT
Transistorstraat 1 3930 Hamont – Achel
Contactadres: Henk en Martha Hoeben
tel. 0031 (0)495 519933 NL
Paul en Rita de Meester
0032 (0)14 815619 BE
www.cchamont.be
e-mail: info@cchamont.be

Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.Jes.40:29
Op zondag 11 september is er weer een dienst in het Christelijk Centrum. Dan komen we weer samen om te zingen en te luisteren naar Gods Woord. Spreker is Jesse de Meester. De dienst gaat door aan de Transistorstraat 1, Hamont Achel. Aanvang 10.00 uur. U bent u van harte welkom.