Koninklijke Onderscheiding 2022 gemeente Cranendonck 

CRANENDONCK – Op 10 september, tijdens het 75-jarig bestaan van Jong Nederland Budel-Schoot, ontving de heer A. E. van Moorsel en mevrouw M.W.H. van Moorsel-Dorssers een Koninklijke Onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Toon van Moorsel (61 jaar) is sinds 1987 lid en vrijwilliger bij Jong Nederland Budel-Schoot. Van 1991 tot 2001 is de heer Van Moorsel voorzitter geweest en sinds 2010 ondersteunt hij bij de activiteiten. Toon is al 30 jaar vrijwilliger bij stichting Dorpsplatform Budel-Schoot waar hij fungeert als klusjesman voor diverse verenigingen. Ook is hij verantwoordelijk voor de installatie van de kerststal. Hij is sinds 2002 vrijwilliger bij de Buurtvereniging de Poel en vanaf 2009 vrijwilliger bij Gemeenschapshuis de Reinder. Hij is vanaf 2017 tot heden ook vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Toeters.

Marja van Moorsel-Dorssers (59 jaar) is sinds 1981 lid en vrijwilliger van Jong Nederland Budel-Schoot. Ze fungeerde als groepsleider en maakte de vereniging weer financieel gezond doordat ze verschillende jaren penningmeester is geweest. Vanaf 1992 is mevrouw Van Moorsel-Dorssers vrijwilliger bij Stichting Dorpsplatform Budel-Schoot. Ze is betrokken bij bijna elke activiteit in het dorp, variërend van de kerstmarkt tot het welkomstteam. Vanaf 2002 is betrokken bij Buurtvereniging de Poel waar ze van 2002 tot 2012 bestuurslid was en sinds 2012 secretaris is. Sinds 2017 is ze vrijwilliger bij carnavalsvereniging de Toeters en lid van de Raad van Elf. Ze is vanaf 2019 secretaris van het Gemeenschapshuis de Reinder. Ze denkt mee over de verbouwing, regelt het personeel en organiseert mede de activiteiten.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd hen te benoemen tot leden in de Orde van Oranje-Nassau.  Een kwalificatie die het Kapittel voor de Civiele Orden omschrijft als: ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.’