Niet alles is feitelijk en waar

Ik heb de feiten en kritiek van Ans van de Laar gelezen op een ingezonden brief van Frans Strik. Feit1. Elan is met een mega overwinning met 7 zetels uit de gemeenteraadsverkiezingen  gekomen omdat aangegeven werd dat het AZC per 2024 op slot gaat. Feit 2. Pro 6 die het tegenovergestelde wil, is de grootste verliezer gebleken en is van 5 naar 2 zetels gegaan. Conclusie: Uit dit gegeven is al op te maken wat de burger wil.  

Dit haalt uw feitelijk cijfermateriaal over de verkiezingen helemaal onderuit. De Oekraïners zijn een extra belasting op ons loyale systeem, wat bovenop komt op de huisvesting van de statushouders. Zo moet het geïnterpreteerd worden. En ja, je kunt dit -zoals u- ook anders lezen.  Utrecht heeft 6 weken lang de statushouders wel degelijk voorrang gegeven boven uw kinderen. Jarenlang is er voorrang bedongen, nu schijnbaar volgens u niet meer, maar geloof me dat de druk op wooncorporaties onverminderd groot is, zo niet groter. Of gelooft u dat ook niet? Laatste nieuws: Dit jaar nog moeten er door onze gemeentes 20.000 woningen per direct beschikbaar gesteld worden. Geen feit maar een aanname.

Tenslotte vindt u dat een gemeenteraadslid er moet zijn voor iedere inwoner, zelfs voor iemand die niet de moeite neemt om te gaan stemmen. Een ding heel duidelijk Ans:

Iemand die niet gaat stemmen, heeft geen recht van spreken. Iemand die wil dat het AZC  open blijft heeft niets te zoeken met een stem op Elan, die burgers kunnen terecht bij Pro6. 

Minder cijfertjes, minder googelen met meer oog wat echt speelt in Cranendonck. En die brief van Frans Strik blijf ik goed vinden. Het grotere perspectief. Werk aan de winkel.

Na 30 jaar pappen en nathouden en vooruitschuiven loopt ons systeem helemaal vast. De democratie zoals die nu is, werkt niet, dat is zoveel als wel duidelijk. Een lijstje van de. vastlopertjes, een kleine greep uit deze tombola. Asielcrisis, woningcrisis, onderwijscrisis, zorgkosten crisis, energiecrisis, klimaatcrisis,  criminaliteitscrisis,(Colombiaanse toestanden) rechtspraakcrisis,(wachttijd meer dan 2 jaar!) dossier Groningen, dossier kinderopvang, jeugdzorgcrisis, inflatiecrisis, armoedecrisis, met in wording een voedselcrisis, 

personeelscrisis. Zolang wij stemmen op mensen, komen we politiek gezien niet verder en blijven we maar aanmodderen. Mooi initiatief: Er komt waarschijnlijk  een referendum over het heropenen van het gasveld in Groningen. Laat dit nu de aanzet zijn voor een metamorfose van onze politiek nu de dag. Stemmen op onderwerpen en ideeën en niet meer op personen, met gebruik van referenda.  Volgende referendum : het Asielbeleid.

Cor van Mierlo.