Nieuw inwonerscollectief Cranendonck in gesprek met staatssecretaris over AZC

CRANENDONCK – Een groep inwoners uit Cranendonck, voornamelijk uit de dorpen Maarheeze en Budel, hebben zich gebundeld in een inwonerscollectief. Dit voorjaar kwamen zij in actie, na een oproep van inwoner en raadslid Bart Kraaijvanger, omdat ook voor hen de maat vol was. Op woensdag 14 september zaten ze aan tafel met staatssecretaris van der Burg om te praten over de situatie in de dorpen. “De maat was voor ons vooral vol vanwege de onrust in onze dorpen, waarbij we tegelijkertijd constateerden dat er ook veel gezegd en geschreven wordt zonder dat inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen en zonder check of een en ander gebaseerd is op feiten. En met verantwoordelijkheid bedoelen we constructieve verantwoordelijkheid: met respect voor eenieder kijken wat wij als inwoners zelf kunnen verbeteren aan de situatie in met name Maarheeze en Budel.” Ans van de Laar, één van de actieve leden binnen het inwonerscollectief vertelt waarom het collectief gestart is: “Ons doel is om de leefbaarheid nu, op dit moment, terug te brengen in de dorpen. Concrete acties ter verbetering van de situatie waar iedereen op dit moment last van heeft.” 

Inwoners die actief willen bijdragen aan het collectief zijn van harte welkom. Het inwonerscollectief presenteert zichzelf voor het eerst tijdens de open dag van het AZC op zaterdag 24 september, waar zij aanwezig zal zijn. Het inwonerscollectief wil zich, mede met het oog op het inwonersonderzoek dat door de gemeente Cranendonck is aangekondigd, als gesprekspartner namens de inwoners positioneren. Zij verwacht dan ook dat haar voorstellen aan de staatssecretarisopvolging krijgen en dat zij blijvend geïnformeerd wordt door het rijk, COA en gemeente over de aanpak van de situatie.