Cultuurkring Hamont-Achel  

HAMONT-ACHEL – Op donderdag 22 september om 14.00 uur organiseert de Cultuurkring Hamont-Achel een lezing met als thema: de zon. Dit gaat door in Cinema Walburg, Kerkstraat 28 in Hamont. De inkom bedraagt €9. 

De mensen hebben vanaf hun prille bestaan beseft dat de zon de bron van alle leven was. Daarom kenden vele oude culturen een zonnecultus, waarvan resten van tempels of andere monumenten nu nog getuigen. Met de wetenschappelijke revolutie en de daaraan gekoppelde industriële revolutie zijn de mensen zich gaan toespitsen op het ontginnen van bruinkool, steenkool, aardolie en aardgas, fossiele brandstoffen die zonne-energie in zich hebben. 

Maar met de toenemende wetenschappelijke inzichten kwam ook het besef van de eindigheid van die brandstoffen en van de schadelijke invloed op mens en milieu die de verbranding van die brandstoffen veroorzaakt. Daarom wordt nu veel wetenschappelijk onderzoek gericht op het zoeken naar duurzame energiebronnen. Zonnepanelen en windmolens zijn in opmars, maar ze leveren energie afhankelijk van de weersomstandigheden en hebben dus hun beperkingen. De zoektocht naar de aanwending van de grote hoeveelheid zonne-energie die in de kosmos blijft en de aarde niet bereikt is dan ook de uitdaging voor de toekomst. Wordt de zon uiteindelijk onze ultieme energiebron is dan ook de kernvraag voor de volgende generaties van mensen. Kom alles te weten over de zon tijdens deze lezing.