Verenigde Raadscommissie over verhuis Achelse tennisclub 

HAMONT-ACHEL – Tijdens de laatste gemeenteraad van augustus werden de plannen omtrent de verhuis van de Achelse tennisclub van de Koekoek naar Klein-Eind niet enthousiast ontvangen door het huidige stadsbestuur. De vorige beleidsploeg (PRO/N-VA) had de plannen en de budgetten op punt gezet en tennisclub ATC paste zelfs haar naam aan naar Achelse Tennis en Padel Club (ATPC), aangezien er op de nieuwe locatie de mogelijkheid was om uit te breiden met padelpleinen. Ook zij hadden de plannen klaar voor hun nieuwe clubhuis ter plaatse Klein-Eind. Vergunningen konden worden ingediend. 

Een verhuis naar de nieuwe locatie heeft volgens de vorige beleidsploeg nog meer voordelen en ook minister Ben Weyts geloofde in deze plannen en kende Hamont-Achel recent een subsidie toe van bijna €275.000 op voorwaarden dat de werken worden uitgevoerd op Klein-Eind. De gronden op Klein-Eind zijn ingekleurd als woonzone. Er tennispleinen voorzien is mogelijk. Echter is het belangrijk dat de stad geen waardevolle bouwgrond ziet verloren gaan. Daarvoor is een planologische ruil mogelijk naar een ander stuk grond elders in Hamont-Achel. Op die manier is er ook geen verlies op financieel vlak en op het aantal kavels. Dit werd uitgebreid onderzocht door de vorige beleidsploeg. Toch ziet de huidige beleidsploeg de plannen niet zitten. Daarom heeft PRO Hamont-Achel een Verenigde Raadscommissie samen op dinsdag 20 september om 20u00 in het stadhuis. Er zal meer uitleg gegeven moeten worden hoe het nu precies zit en wat er mogelijk is. Die zitting is openbaar en iedereen mag er naartoe komen. 

Kaartje zoals de inplanting voorzien was op Klein-Eind