Laatste kerkdienst in kerk Budel-Schoot

BUDEL-SCHOOT – Het bestuur van de parochie wil de pastorale bediening in Budel-Schoot graag continueren, ook bij een teruglopend aantal kerkgangers. Daarnaast zijn de ruimtelijke ontwikkelingen rond de kerk en de pastorie in Budel-Schoot,  aanleiding voor het kerkbestuur van de H. Cornelius parochie om in gesprek te gaan met de inwoners van Budel-Schoot over hoe om te gaan met een kerk die aan veel onderhoud toe is. De gesprekken met betrokkenen en de inbreng in de vergaderingen van Sterk Schoot hebben wij als zeer positief ervaren. Dit alles heeft voor het bestuur tot het moeilijke besluit geleid de kerk in Budel-Schoot aan de eredienst te gaan onttrekken. Het uitgangspunt is steeds geweest een dienst per maand te handhaven, op de eerste zondag van de maand. 

Deze dienst wordt gehouden in De Reinder. Het blijft natuurlijk jammer dat een kerk die al meer dan honderd jaar dienst heeft gedaan voor de geloofsgemeenschap van Budel-Schoot aan de eredienst onttrokken moet worden. De bedoeling van het kerkbestuur is om op het kerkhof een kleine Mariakapel te realiseren en een passende ruimte voor de vrijwilligers die het kerkhof onderhouden.

Wij zijn voornemens in het weekend van 2 oktober maar één H. Mis te vieren in de hele parochie. We hopen dat daardoor vele parochianen van onze parochie Cranendonck de laatste dienst in Budel-Schoot bij willen wonen. Daartoe zullen we vrijwilligers vragen vanuit de andere kernen een “taxidienst” op te zetten die dag, zodat iedereen die dat wil vanuit de eigen kern naar de dienst kan gaan. De dienst vangt aan om 10.30 uur.

Na de dienst willen we in de Reinder nog een kop koffie gaan drinken, waarbij iedereen welkom is.