Het COA zet de deur open

CRANENDONCK – Het Centraal Opvang orgaan Asielzoekers (COA) nodigt iedereen uit om tijdens de jaarlijkse Open burendag een kijkje in de keuken te komen nemen. Op 24 september staat de deur van COA Cranendonck van 13.00 tot 16.00 uur voor u open!

De afgelopen twee jaar vond de zogeheten Open AZC-dag vanwege corona online plaats. Dit jaar is het gelukkig weer mogelijk om medewerkers en bewoners in het echt te ontmoeten. Een mooie gelegenheid om eens van dichtbij te zien hoe leven en werk er op deze locatie uitziet. Om uitgelegd te krijgen hoe ons asielsysteem nou eigenlijk in elkaar zit. En vooral een kans om kennis te maken met vluchtelingen waar u de laatste maanden zo veel over leest en hoort! Het COA zorgt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure.

Dit betekent dat het COA iedereen die in Nederland asiel aanvraagt onderdak moet bieden tot het moment dat ze Nederland moeten verlaten of een verblijfsvergunning krijgen. Sinds 2015 organiseert het COA de Open azc-dag samen met onder andere ketenpartners VluchtelingenWerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). Om zowel de vluchtelingen als de mensen die met hen werken een gezicht te geven. U bent van harte welkom bij COA Cranendonck voor een rondleiding over het centrum, er is een informatiemarkt waar u de ketenpartners kunt ontmoeten, een meet & greet met bewoners onder het genot van door bewoners zelf gemaakte hapjes of u kunt een praatje maken met de medewerkers van het COA. Ook voor vertier voor de kleintjes is gezorgd. 

COA Cranendonck is gelegen aan de Randweg-Oost 32 in Budel. Meer info op www.openazcdag.nl