Reactie op de ingezonden brief van dhr van Mierlo over het AZC en de feiten.

Het recht van burgers om te reageren op een of meerdere besluiten van burgemeesters en wethouder als inwoner(s) van Cranendonck is een recht waarvan Mw. van de Laar gebruik van heeft gemaakt. Daarbij heeft ze haar visie en reactie gegeven naar aanleiding van de ingezonden brief van dhr Strik (Raadslid ELAN) d.d.19 augustus 2022. Mw van de Laar vraagt wat gebeurt er met het AZC Cranendonck na 1 juli 2024, dit lijkt mij een vraag, die iedere inwoner van Cranendonck kan stellen. Dhr van Mierlo zegt in zijn ingezonden brief van 9 september dat wanneer je niet gaat stemmen voor een volksvertegenwoordiger in de gemeente waar je leeft en woont, dat je dan geen recht van spreken hebt, hoe verder met het AZC. De Burgemeester en Wethouders van Cranendonck zijn ook de Burgemeester en Wethouders van inwoners van  Cranendonck die niet gestemd hebben voor een volksvertegenwoordiger op gemeentelijk niveau, ook hun stem behoort vertegenwoordigd te worden. Ook dat is democratie. De vrijheid van meningsuiting wordt hierdoor ondergeschikt gemaakt aan emoties, dat bevordert onverdraagzaamheid, terwijl verdraagzaamheid nu juist de kern van de democratische rechtsstaat is. Ook in Cranendonck. Hierbij mogen we natuurlijk niet voorbijgaan aan de zorgen en onzekerheden die de inwoners van Cranendonck ervaren van een relatief groot AZC in een relatief kleine gemeenschap.

Peter Peters