Inwonerscollectief Cranendonck presenteert zich op Open Dag AZC

Op 24 september is het inwonerscollectief Cranendonck vertegenwoordigd met een stand op de Open Dag van het AZC. Wij nodigen u van harte uit om tussen 13.00 en 16.00 uur de Open Dag en onze stand te bezoeken. Alle partijen die te maken hebben met de opvang of de begeleiding van asielzoekers presenteren zich, zodat u zich een goed beeld kunt vormen wat er daadwerkelijk gebeurt op het AZC. Het gezegde luidt niet voor niets: “Onbekend maakt onbemind.” 

Reactie op voorstellen afwachten
Van oudsher heeft Cranendonck zich altijd erg gastvrij opgesteld naar de hulpbehoevende mens in nood. Door een klein percentage overlastgevers is het draagvlak voor opvang afgenomen. Er worden nu allerlei maatregelen genomen, om deze overlastgevers aan te pakken. Twee vertegenwoordigers van onze groep hebben onlangs een gesprek gehad met  Staatssecretaris Eric van de Burg en hem concrete voorstellen gedaan om de leefbaarheid  op korte termijn terug te brengen in onze kernen. Aan de staatssecretaris is gevraagd vóór 30 september te reageren op de gedane voorstellen. We zijn benieuwd naar zijn reactie, maar het gesprek stemt ons hoopvol. 

Meedenken?
Wij zijn  op zoek naar mensen, die onze groep willen versterken. Tijdens de Open Dag vertellen we u over het doel en de opzet van het inwonerscollectief. Denkt u graag mee? Meldt u dan aan bij een van de vertegenwoordigers op de stand of stuur een mail naar info@nuishetaanonscranendonck.nl. Kom kennismaken tijdens de Open Dag op het AZC op 24 september 2022. U bent van harte welkom!

Inwonerscollectief Cranendonck