Start bouw sociale huurwoningen aan De Den in Budel

BUDEL – Wethouder Karel Boonen van de gemeente Cranendonck en projectleider Marcel Stouten van woningcorporatie woCom verrichtten op donderdag 15 september de officiële starthandeling voor de realisatie van het nieuwbouwproject De Den in de Budelse wijk Boschakkers.

Door Roy de Leijer

Ze kregen daarbij hulp van aannemer Vlassak en Caroline de Win, bewoonster van het bestaande wooncomplex aan De Berk. Samen metselden ze het eerste muurtje van zes sociale huurwoningen aan De Den. De levensloopbestendige seniorenappartementen zijn verdeeld over twee verdiepingen en krijgen een lift. De nieuwbouw komt op de kop van de twee al bestaande woonblokken, De Berk en De Beuk.

De nieuwbouw wordt door middel van een brug verbonden met de deze woonblokken. Daardoor kunnen straks ook de bewoners van De Beuk en De Berk gebruik van maken van de lift in het nieuwe gebouw. Hierdoor worden de huidige wooncomplexen toegankelijker voor oudere of mindervalide bewoners. 

De Beuk en De Berk werden al in 2001 opgeleverd. Aan het De Den is een lang traject voorafgegaan. De verwachting is dat nieuwbouwproject voor de bouwvak van 2023 wordt opgeleverd. Behalve energiezuinig zijn de woningen duurzaam. Zo wordt het regenwater opgevangen en zoveel mogelijk op eigen terrein geïnfiltreerd.

Wethouder Karel Boonen hoopt dat hij de komende tijd vaker mag ‘meebouwen’ aan nieuwe woningbouwprojecten: “Er zijn de afgelopen tijd weinig sociale woningen gerealiseerd. Ik hoop dat dit de eerste aanzet is naar meer moderne, energieneutrale woningen voor mensen met een kleine beurs. Met dit project zijn we in het bijzonder heel blij, omdat het de doorstroming op de woningmarkt op gang brengt.” 

Als 65-plussers verhuizen van een gezinswoning naar deze kleinere, gelijkvloerse woningen, komt er namelijk een woning vrij die geschikt is voor een gezin met kinderen. En dat gezin laat op zijn beurt misschien wel een goedkope, kleine woning achter die weer geschikt is voor iemand die op zichzelf wil gaan wonen.

Bij dit nieuwbouwproject past woCom de nieuwe een derde-regel toe. Een derde van haar nieuwbouwwoningen is bestemd voor doorstromers die in dezelfde gemeente een huurwoning van woCom verlaten. Een derde is bestemd voor senioren uit Cranendonck, die kunnen dus ook een koopwoning achterlaten. En de overige woningen worden aangeboden aan overige woningzoekenden.

Inwoners die meer willen weten over de doorstroomvoorrang, vinden meer informatie op de website van woCom (www.wocom.nl/doorstroming). Woningzoekenden die interesse hebben in een seniorenwoning dienen zich tijd in te schrijven op wooniezie.nl, de website waarop de woningcorporatie de woningen binnenkort adverteert. Inschrijven is gratis en mag vanaf 18 jaar.