Verenigde Raadscommissie verhuis Tennisclub Achel 

HAMONT-ACHEL – Op dinsdagavond 20 september heeft oppositiepartij PRO Hamont-Achel een verenigde raadscommissie samengeroepen. Dit om aan te tonen dat de ‘planologische ruil’, die PRO samen met N-Va tijdens hun legislatuur op poten wilden zetten om zo de verhuis van de Achelse tennisclub naar de gebieden op Klein Eind te realiseren, wél mogelijk is. De openbare zitting werd goed bezocht door inwoners van Hamont-Achel, die waarschijnlijk verwacht hadden dat er concreet gesproken zou worden over de verhuis van de club naar de nieuwe locatie. Niets was minder waar, de zitting stond namelijk in het teken van de deskundige uitleg over wat een ‘planologische ruil’ nu precies inhoudt en hoe het zit met de mogelijkheden hieromtrent in de stad Hamont-Achel. Een planologische ruil betekent concreet dat wanneer er woongrond wordt opgeofferd voor bv. een recreatieve invulling zoals tennisterreinen, er elders in de gemeente woonuitbreidingsgebied omgevormd wordt tot woongebied. Om dit te realiseren dient er flink wat voorwerk te gebeuren zoals een onderzoek naar de woonbehoeften van de stad en dient er tevens een opdracht gegeven te worden voor het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 

Patrick Vandevelde, diensthoofd Stadsontwikkeling a/i van Hamont-Achel, kreeg als eerste het woord. Hij vertelde hoe hij, tijdens het legislatuur van de vorige beleidsploeg, de vraag kreeg om een strategie uit te werken omtrent de verhuis van de Achelse Tennisclub naar de woongebieden op Klein Eind in Achel. Dit bleek in principe mogelijk maar het was Vandevelde onmiddellijk duidelijk dat dit niet zonder slag of stoot zou gaan. “De dienst stadsontwikkeling vreesde al vanaf het begin voor administratieve en juridische procedures. Zeker gezien er vanaf de start veel bezwaren kwamen vanuit de omgeving en de inwoners op de plannen. Desondanks bleven we meedenken met de Achelse tennisclub en de stad Hamont-Achel. Echter werd er nooit een definitieve opdracht gegeven voor het opmaken van een RUP, noch werden er hiervoor budgetten vrijgemaakt,” aldus Vandevelde. 

Toch bleek uit deze voorafgaande onderzoeken dat een ‘planologische ruil’ in principe mogelijk was. De tennisclub werd reeds op de hoogte gesteld van de verhuis, die er naar waarschijnlijkheid ging komen. Op basis hiervan, en het feit dat de club dan zou kunnen uitbreiden met padelterreinen, vroeg de club nieuwe vergunningen aan en wijzigde het zelfs de naam naar ‘Achelse Tennis- en Padelclub’. Ondertussen is het stadsbestuur in Hamont-Achel gewijzigd en gaf de nieuwe beleidsploeg (CD&V, Balans en onafhankelijk schepen Joren Mertens) te kennen tijdens een vorige gemeenteraad dat de verhuis van de club naar Klein Eind niet langer aan de orde is. Zij zijn samen met de club in gesprek om een alternatieve oplossing te vinden. Een optie is om de tennisclub te behouden aan sporthal De Koekoek in Achel. Schepen Jacky Umans (PRO), die als schepen van ruimtelijke ordening bevoegd was over dit dossier tijdens hun bestuursperiode, argumenteerde echter dat het in dat geval te druk zal worden op deze locatie. Dit gezien de realisatie van de nieuwe sporthal nog meer sportverenigingen samen zal brengen op deze locatie. Rik Rijcken (PRO) gaf nogmaals duidelijk aan dat de gronden op Klein Eind, die ingevuld zou worden door de tennisclub, hun waarde nooit zouden verliezen. En dat de subsidie van bijna 275.000 euro die reeds werd toegekend voor dit project dan weggegooid zou worden. Verder haalde hij aan dat wanneer de tennisclub, na de komst van de nieuwe sporthal, enige tijd geen activiteiten zal kunnen uitvoeren aangezien er nieuwe terreinen aangelegd zullen moeten worden. Dit zou dan wel eens de doodsteek kunnen zijn voor de club.  

Verder uitten leden van PRO hun teleurstelling over het feit dat er tijdens deze verenigde raadscommissie niet gesproken mocht worden over een mogelijke oplossing voor de Tennisclub Achel. Voorzitter Rudi Boonen moest meermaals tussenkomen en de aanwezigen eraan herinneren dat het agendapunt van de avond de ‘planologische ruil’ was en niet de besprekingen omtrent de tennisclub. Umans liet vallen dat er dan wellicht nog een verenigde raadscommissie georganiseerd zal worden waar dit wel besproken kan worden.