Lezing kunstgeschiedenis over schilders Isabey en Vernet 

HAMONT-ACHEL – Op donderdag 13 oktober houdt de Cultuurkring Hamont-Achel weer een namiddag over kunstgeschiedenis. Het onderwerp is deze keer: ‘De schilders Isabey en Verbet, vaders en zonen’. De Franse geschiedenis  eind 18de en in de 19de eeuw was zeer heftig. De Franse revolutie maakte een eind aan het koningschap door de onthoofding van Lodewijk XVI. De terreur die er op volgde maakte plaats voor Napoleon. Diens val bracht terug koningen op de troon Lodewijk XVIII en  Louis-Philippe. Nieuwe revoluties stelden een nieuwe keizer aan ,nl. Louis Napoleon, een neef van Napoleon I. Ondanks al dat tumult wist Frankrijk grote kunstenaars te produceren. We brengen er enkele onder de aandacht.

Jean-Baptiste Isabey (1767 Nancy – 1855 Parijs), schilder en graficus, gespecialiseerd in portretten en miniaturen. Eugène Isabey 1803-1886 (Parijs), de zoon, schilderde taferelen uit de geschiedenis, genres en landschappen, scheepswrakken op zee, een thema dat toen in zwang was, gekenmerkt door romantiek .

Claude Joseph Vernet  (Avignon 1714 – Parijs 1789) was de toonaangevende Franse landschapsschilder van de latere 18e eeuw. Hij verwierf grote bekendheid met zijn topografische schilderijen en serene landschappen. Horace Vernet (Parijs 1789 – 1863) kreeg zijn eerste lessen van zijn vader. Hij was een Franse portret- en historieschilder. Hij wordt tegenwoordig ook beschouwd als een belangrijke representant van het oriëntalisme in Frankrijk.  Oriëntalisme is de dominante vertekende westerse opvatting van de Oriënt, oftewel het Oosten in culturele zin, zoals die ontstaan is sinds de tweede helft van de negentiende eeuw, de tijd van de mondiale kolonisatie door de grote westerse mogendheden. De term is afkomstig van Edward Said.

De namiddag is in Cinema Walburg aan Kerkstraat 28 te Hamont. Aanvang 14.00 uur. De in kom is gratis met de cultuurpas. Een los ticket kost 7€

Foto Horace Vernet, ‘The lion hunt‘