Offroad Budel

Ingezonden brief: Open brief aan de gemeenteraad van Cranendonck.

Als inwoners van de gemeente Cranendonck moet ons toch even iets van het hart.

wij waren zeer verbaasd via HAC Weekblad te vernemen ( een dag voor aanvang ) dat er een driedaags evenement georganiseerd was in Budel voor terreinwagens.

Blijkbaar vond de gemeente Cranendonck Corona wel een reden hiervoor geen vergunning te verlenen, maar tijdens een klimaat- en stikstofcrisis blijkbaar wel. Bovendien zorgen dit soort evenementen voor veel extra overlast bovenop de gebruikelijke overlast; Elk weekend bij mooi weer onophoudelijke plezierritten van motoren, quads, jeeps, sportwagens e.d. Het liefst met zo luid mogelijk klinkende uitlaten en ook steeds vaker door de week.

Dat de organisatie van Offroad Budel 3 routes had uitgestippeld door de gehele omgeving kwam het woongenot niet ten goede!  Naast de natuur die al zoveel te lijden heeft is dit ook niet gezond voor de inwoners. Immers de deken van smog wordt alleen maar dikker, om over de stress die deze extreme geluidsoverlast met zich meebrengt nog niet te spreken. Gevaarlijke situaties zijn aan de orde van de dag, omdat de politie niet handhaaft.

Voor het algemeen draagvlak lijkt ons het verlenen van vergunningen voor dergelijke evenementen ook niet verstandig. Hoe wil je immers uitleggen dat boeren moeten verdwijnen, terwijl je tegelijkertijd vergunning verleend voor vervuilende evenementen, nota bene tussen 2 natura 2000 gebieden in? Nu is het natuurlijk ook een manier om gewoon net te doen alsof er geen klimaat- of stikstof crisis is. Maar van een overheid zou men toch mogen verwachten dat zij niet alleen de natuur, maar ook haar burgers beschermt? Dit is overduidelijk beiden niet het geval in Cranendonck!

Pim Peeters en Arnoud Janssen (Maarheeze)