Cranendonck in beeld – Tijgerspin

CRANENDONCK – De Tijgerspin of Wespspin werd in de jaren 80 voor het eerst in Nederland aangetroffen en breidt zijn leefgebied sindsdien gestaag in noordelijke richting uit. 

Doorgaans wordt het vrouwtje gezien, tot wel twee centimeter groot en goed herkenbaar aan het opvallende geel-zwarte strepenpatroon. Je kunt ze tegenkomen op de heide of zoals op de foto in een met gras begroeide berm langs de openbare weg.De spin heeft laag in het gras of de hei een wiel-web geweven van sterke, kleverige draden. 

Hierin vangt de spin het liefst sprinkhanen, maar ook andere grote insecten zoals libellen of hommels zal de spin in het web te lijf gaan.  Zodra er een prooi in het web komt valt de spin aan en wikkelt de prooi behendig in een dikke laag wit spinsel. 

Het slachtoffer kan daardoor geen kant meer op waarna de spin zijn genadeklap toedient, de gifbeet. Wees niet bang, de spin is niet giftig voor mensen. De naam Tijger of Wespspin zegt duidelijk waartoe de geel-zwarte strepen moeten dienen.  Die tekening is namelijk een duidelijke waarschuwing voor aanvallers zoals vogels.  Die zien een lekkere grote spin altijd wel zitten en zijn regelmatig op zoek naar voedsel tussen het gras. Met haar kleuren zegt de spin dat ze gevaarlijk is en dat je haar maar beter met rust kunt laten.  Dat is echter allemaal maar bluf. De wespspin is immers helemaal niet gevaarlijk voor vogels, noch voor eender welk zoogdier, zoals de mens.  Toch werkt de tekening efficiënt, want al veel mensen zeiden dat ze bij het zien van een tijgerspin terugdeinsden en dachten dat het om een gevaarlijk exemplaar ging.  Het mannetje van de tijgerspin is een stuk minder opvallend. Ze zijn veel kleiner, maximaal vijf millimeter en dofbruin van kleur. 

Tegen het einde van de zomer spint het vrouwtje van de tijgerspin verschillende grote papierachtige, bruine ei cocons. 

Die hebben dikwijls de vorm van een kruik en bevatten soms tot wel vierhonderd eitjes.

Foto en tekst Jan de Bruijn. 

Heeft u ook een mooie landschap of natuurfoto van of over Cranendonck? 

Mail deze gerust naar cranendonckinbeeld@gmail.com met vermelding van de locatie, en mogelijk wordt het geplaatst.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA