Toekomst Molen Janzona

BUDEL-SCHOOT – De eigenaar van de beeldbepalende Molen Janzona, gelegen aan de Grootschoterweg 17 tussen Budel en Schoot in, is Peter Janssen. Hij beraadt zich momenteel over de toekomst van de molen en de huidige winkelruimte. Vanwege zijn leeftijd en het ontbreken van een opvolger bestaat het voornemen om de molen onder te brengen in een stichting, die zich ten doel stelt om de toekomst van de molen veilig te stellen. De huidige winkelruimte kan daarvan onderdeel uitmaken, maar ook aparte verhuur voor andere doeleinden is een optie.

Molen Janzona is een windmolen, een zogenaamde achtkante houten beltmolen, die als korenmolen is ingericht en nog altijd in gebruik is. De molen is in 1937 gebouwd als vervanging van een eerder afgebrande molen. De achtkant was niet nieuw maar deed eerder dienst in Venlo. Bijzonder is de achtkante stenen onderbouw met een betonnen dak. Molen Janzona is aangewezen als rijksmonument.

Peter Janssen: “Ik heb geen kinderen en geen opvolger binnen de familie. Het is mijn wens dat de molen voor de toekomst behouden blijft als een goed werkende korenmolen en dat bestendig wordt voorzien in onderhoud en gebruik. Het heeft mijn voorkeur dat de molen als onderdeel van ons lokale erfgoed mogelijk ook beschikbaar komt als publiekelijk toegankelijke ruimte en voor bezichtiging en projecten. Er is mij veel aan gelegen om dat te kunnen verankeren middels een op te richten stichting, die zich daarvoor inspant”. 

Momenteel zoekt de moleneigenaar nog naar mensen die bereid zijn om een stichting op te richten die zich aan de doelstelling verbindt om de molen voor de toekomst te behouden en te onderhouden, waarbij de eigendom voor een symbolisch bedrag aan de stichting wordt overgedragen. Indien zich onder onze lezers mensen betrokken voelen bij dit doel en eventueel bereid zijn om zich bij de op te richten stichting aan te sluiten, worden zij uitdrukkelijk gevraagd om in gesprek te gaan met de eigenaar.

Een ander verhaal is wat te doen met de huidige aanbouw, nu in gebruik als winkel in dierbenodigdheden. Dit pand komt op 1 maart 2023 vrij van huur. Het is mogelijk voor een nieuwe stichting om dit deel te betrekken bij de molen, op huurbasis of anderszins. Maar ook is verhuur mogelijk voor andere doeleinden, zoals winkel, kantoor, horeca, museum, atelier,  expositieruimte / tentoonstellingen, dierenpraktijk, enzovoorts. Het gebouw kent kortom meerdere gebruiksmogelijkheden en meet ongeveer 120 netto vierkante meter. Gegadigden kunnen zich ook hiervoor melden bij de heer Janssen. 

Overigens verkeren de plannen nog in een pril stadium en wordt momenteel onderzocht welke activiteiten en werkzaamheden vanuit het huidige bestemmingsplan mogelijk zijn en of herziening daarvan tot de mogelijkheden behoort. Ook de afbakening van (nieuwe) perceelsgrenzen zal onderdeel zijn van nog te voeren gesprekken. Voor nadere informatie of overleg kunt u contact opnemen met de eigenaar; die is te bereiken liefst na een afspraak via email: pga.janssenmolen@gmail.com