Melkveehouder uit Budel gaat natuurinclusief boeren vlakbij N2000-gebied

REGIO – Staatsbosbeheer gaat een verregaande samenwerking aan met Van Cranenbroek melkveehouderij  uit het Noord-Brabantse Budel. De samenwerkingsovereenkomst combineert méér biodiversiteit met een rendabele bedrijfsvoering. Voor Staatsbosbeheer is het van extra belang dat de gronden liggen in een overgangszone van een Natura2000-natuurgebied.

De overeenkomst maakt deel uit van een groot project van Staatsbosbeheer en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, waar uiteindelijk over het hele land verspreid 80 boeren aan mee gaan doen. De WUR (Wageningen University & Research) monitort een deel van de projecten. Vanuit de Provincie Noord-Brabant was gedeputeerde Elies Lemkes afgelopen donderdag bij de ondertekening aanwezig op het provinciehuis in Den Bosch.

Provincie

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: “We streven ernaar dat de Brabantse landbouw in 2030 een vitale rol speelt in natuur- en landschapsontwikkeling. Natuurinclusieve en biologische boeren zijn daarbij van groot belang. Van Cranenbroek melkveehouderij laat zien dat boeren bij een Natura2000 gebied goed mogelijk is en zelfs de natuur in de overgangszone versterkt.”

Melkvee

Het melkveebedrijf van Jacky van Cranenbroek en Saskia Alemans telt 65 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Het ligt in de smalle zone tussen de Belgische grens en het Natura 2000-gebied Leenderbos, Grooteheide & De Plateaux. Om het bedrijf toekomstbestendig te maken, schakelt het over naar een natuurinclusieve en biologische bedrijfsvoering. Ook wil het uitsluitend vaste rundermest uit de potstal gaan gebruiken om de gronden te bemesten.

Kruidenrijke akkers

Met deze overeenkomst krijgt van Cranenbroek iets meer dan 6 hectare grond van Staatsbosbeheer in beheer. Op deze grond komen fauna- en kruidenrijke akkers. Ze zijn niet alleen goed voor akkervogels, maar ook voor de knoflookpad. Ook biedt het mogelijkheden voor foeragerende nachtzwaluwen. De geteelde graansoorten worden gebruikt als krachtvoervervanger voor het vee van het bedrijf.

Extensief beheer

Het grasland wordt extensief beheerd. Daardoor is het kruidenrijk geworden, met paardenbloemen, weegbree, klavers, boterbloem en veldzuring. In de verdere ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw gaat Van Cranenbroek knip- en scheerheg, voederbomen, mussenbosjes, extensief kruidenrijk grasland en een natuurvriendelijke oever langs één van zijn watergangen realiseren.

Hoogstamboomgaard

De 11 hectare van de huiskavel, die grenst aan het Natura 2000-gebied is al natuurinclusief ingericht. Het heeft diverse landschapselementen zoals een hectare hoogstamboomgaard, fruithagen, een kruidenrijke akker en blijvend grasland.

Landelijk project

Kern van het landelijke project is grond. Staatsbosbeheer heeft 50.000 hectare grasland in eigendom en is voor zijn natuurdoelstellingen gebaat bij een stabiel beheer. Langdurige relaties en afspraken zijn daarbij van groot belang. Er zijn inmiddels overeenkomsten getekend met 23 boeren verspreid over het land. De verwachting is dat dit aantal nog dit jaar snel zal stijgen, zodat nog meer boeren stappen zetten richting natuurinclusiever boeren.