Advocaat Lynn

Hallo,

Het verplicht vormen van een reddingsstrook is inmiddels al een jaar verplicht. Toch merk ik geregeld dat veel mensen nog niet precies weten wat de regels zijn. Daarom som ik graag enkele aandachtspunten op:

  1. Een reddingsstrook moet gemaakt worden wanneer er file is op een rijbaan met minstens twee rijstroken. Dit wil zeggen: elke rijbaan, ook binnen de bebouwde kom en dus niet enkel op de snelweg.
  1. De reddingsstrook dient om de hulpdiensten vlotte doorgang te verlenen. Maar ook motorfietsen mogen er gebruik van maken, op voorwaarde natuurlijk dat zij de hulpdiensten niet hinderen.
  1. De reddingsstrook moet niet enkel gevormd worden wanneer er hulpdiensten in aantocht zijn. Zodra er file is, moet de vrije ruimte al voorzien worden.
  1. Er is sprake van file zodra het verkeer zeer traag of stapvoets verloopt. Het is dus niet nodig dat het verkeer stilstaat.
  1. De voertuigen op de linkerrijstrook moeten uitwijken naar links. De voertuigen op de andere rijstroken naar rechts.
  1. Je mag in principe de rijbaan niet verlaten. Je mag – in tegenstelling tot wat je vaak ziet – dus niet uitwijken naar een pech-, bus- of fietsstrook. Hier kan enkel van afgeweken worden wanneer het echt niet anders kan omdat de weg te smal is en dan slechts tijdelijk, namelijk wanneer je een prioritair voertuig met lichten en sirene ziet of hoort naderen.
  1. Bij overtreding kan je een boete krijgen van €58.

Voor verdere vragen in verband met de reddingsstrook (of andere verkeerszaken bij uitbreiding), kan je mij telefonisch (011/19.40.41 of 0493/25.45.31) of per mail (advocaat@lynnmeeuwissen.be) bereiken om een afspraak vast te leggen. Je kan ook rechtstreeks een afspraak boeken via via mijn website (www.lynnmeeuwissen.be).

Tot volgende maand,

Lynn